UNIZO: Maak overgangsregeling liquidatiebonus permanent

De overgangsmaatregel om KMO's de kans te geven hun opgebouwde belaste reserves nog aan 10% uit hun vennootschap te halen heeft duidelijk gewerkt. Unizo had op die overgangsmaatregel aangedrongen omdat het onaanvaardbaar was ondernemers post factum plots hoger te belasten voor hun al opgebouwde reserves. "Het blijft evenwel zuur te moeten vaststellen dat in volle crisis 600 miljoen uit de zakken van ondernemers wordt gehaald om het gat in de begroting te dichten. Dat is 600 miljoen die niet in groei en herstel kan geïnvesteerd worden" reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Dat is bovendien ruim 7 keer de 80 miljoen euro die de regering aanvankelijk voor ogen had. UNIZO voorspelde al in november vorig jaar dat de overgangsmaatregel ruim een half miljard extra in de overheidspot zou storten.

Uit een enquête bij 2.847 ondernemers bleek namelijk dat bijna 1 op 10 ondernemers als gevolg van de verhoging van de liquidatiebonus de vennootschap zou liquideren, wat overeenkomt met zo'n 25.000 vennootschappen. 1 op de 5 ondernemers bleek niet op de hoogte van de mogelijkheid van de overgangsmaatregel, waarvoor de deadline toen nog op 31 december van vorig jaar viel. UNIZO pleitte daarom voor een verlenging van de overgangsmaatregel en de regering gaf hieraan gehoor. Niettemin blijft UNIZO een heftige tegenstander van de aanpassing van de liquidatiebonus naar 25%. De ondernemersorganisatie zal aandringen dat de volgende regering deze maatregel terugschroeft of tenminste een veralgemening van de overgangsmaatregel doorvoert. Zo zouden ondernemers jaarlijks de kans krijgen om een deel van hun belaste reserves aan 10% te reserveren in functie van een liquidatie.