UNIZO n.a.v. 1 september: Liever stage dan eindwerk

  • vrije onbezoldigde stage 
  • vereenvoudigen aantal studierichtingen

"Een goede algemene vorming is belangrijk, maar vandaag staat het onderwijs nog te ver van de bedrijfswereld", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt naar aanleiding van deze eerste schooldag. Volgens de ondernemersorganisatie moet het onderwijs veel meer inzetten op werkervaring via bijvoorbeeld bedrijfsstages. "Werkgevers willen jonge mensen gerust verder opleiden op de werkvloer, maar het hebben van werkervaring bij de aanwerving is voor hen cruciaal. Als het onderwijs moet kiezen tussen een eindwerk of een stage, dan liever het laatste". UNIZO verwijst naar een rondvraag waaruit blijkt dat 7 op de 10 ondernemers competenties verkiest boven het diploma. Voor 3 op 5 ondernemers is werkervaring zelfs doorslaggevend bij aanwerving. De ondernemersorganisatie bepleit het systeem van vrijwillige onbezoldigde stage om jongeren ervaringen te laten opdoen.

De ondernemersorganisatie pleit ook voor een vereenvoudiging van het aantal studierichtingen. "Vandaag bestaan zoveel opleidingen, met soms overlappingen, dat het voor jongeren en hun ouders moeilijk wordt de juiste te kiezen", aldus UNIZO.

Vrijwillige onbezoldigde stage
In heel wat Europese landen bestaan een systeem van een vrijwillige onbezoldigde stage. Voor een relatief korte periode (bv. 3 maanden) loopt een jongere vrijwillig mee in het bedrijf, zonder dat hij daarvoor een vergoeding krijgt. Wel met een goede overeenkomst. In België bestaat deze regeling, maar betalend.