UNIZO n.a.v. stopzetting Schueremans bvba: Veralgemeen overgangsmaatregel liquidatiebonus

Vandaag geraakte bekend dat Hermans Schueremans zijn bvba opdoekt als gevolg van de verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieboni, een maatregel van de federale regering in lopende zaken die dateert van maart 2013. UNIZO heeft zich altijd heftig verzet tegen de verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieboni van 10 naar 25 procent. Volgens de ondernemersorganisatie ging die leiden tot de stopzetting van heel wat vennootschappen. Uit een UNIZO-rondvraag van november vorig jaar bij 2.847 ondernemers bleek dat 1 op 10 ondernemers als gevolg van de verhoging van de liquidatiebonus zijn vennootschap zou liquideren. “Ofwel het equivalent van zo’n 25.000 vennootschappen”, aldus UNIZO.

1 op 5 bleek toen bovendien niet op de hoogte van de mogelijkheid van de overgangsmaatregel, waarvoor de deadline toen nog op 31 december 2013 viel voor vennootschappen met een klassiek boekjaar (1 januari -31 december). Op aandringen van UNIZO verlengde de regering de termijn van die overgangsmaatregel. De ondernemersorganisatie dringt bij de volgende regering aan om de verhoging terug te schroeven of tenminste een veralgemening van de overgangsmaatregel door te voeren. Zo zouden ondernemers jaarlijks de kans krijgen om een deel van hun belaste reserves aan 10% te reserveren in functie van een liquidatie.