UNIZO n.a.v. vakbondsbetoging: Voer Europees minimumloon in

Sociale dumping ook bezorgdheid werkgevers   

“Sociale dumping treft niet alleen werknemers, maar zeker ook de werkgevers. We moeten er alles aan doen om deze deloyale concurrentie de wereld uit te helpen”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt naar aanleiding van de vakbondsbetoging vandaag. De ondernemersorganisatie is al langer vragende partij om de oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland aan te pakken. Volgens UNIZO leidt sociale dumping tot faillissementen en jobverlies. De ondernemersorganisatie dringt aan op een doortastende Europese aanpak. In die zin noemt UNIZO het in december bereikte compromis over de naleving van loon- en arbeidsvoorwaarden bij detachering om sociale fraude aan te pakken “een eerste stap in de goede richting”. Ze gaat ervan uit dat op basis van dat compromis het Europees Parlement de handhavingsrichtlijn voor detachering zal goedkeuren.

Volgens UNIZO krijgen lidstaten zo meer mogelijkheden tot controles en zullen ze ook hiertoe moeten samenwerken. De ondernemersorganisatie pleit ook voor een maximale informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de lidstaten in het kader van inspecties. Daarnaast wijst UNIZO op de hoge minimumlonen in ons land. België heeft, op Luxemburg na, het hoogste minimumloon in Europa en steeg op 10 jaar tijd 4 plaatsen op de ranking. Volgens UNIZO zorgen de hoge minimumlonen ervoor dat “bedrijven uitwijken naar andere, goedkopere landen”.  De ondernemersorganisatie pleit ervoor om op Europees niveau een nationaal of intersectoraal minimumloon per lidstaat af te spreken in functie van de levensstandaard. “Het is evenwel geen optie om de minimumlonen in ons land nog verder op te drijven”, voegt UNIZO eraan toe.