UNIZO noemt de uitspraken van het ACV over de compensatieregeling carenzdag “een vrijgeleide vragen voor het misbruik van ziekte”

De nieuwe regeling in het kader van het eenheidsstatuut zegt dat werkgevers hun werknemers kunnen vragen om zich bij ziekte maximaal 4 uur thuis ter beschikking te houden voor een eventueel bezoek van de controlearts. Volgens vakbond ACV gaat het hier over “medisch huisarrest”. “ACV is blijkbaar vergeten dat het deze maatregel zelf mee heeft goedgekeurd in het ontwerp interprofessioneel akkoord 2011-2012 tussen werkgeversorganisaties en vakbonden”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.  Volgens de ondernemersorganisatie vragen de vakbonden met hun reactie “een vrijgeleide voor het misbruik van ziekte”. “Als je echt ziek bent, dan ben je niet in staat om lang buitenshuis te zijn en is 4 uur thuis blijven geen probleem. De meeste werknemers aan wie je dit uitlegt, vinden dit niet meer dan normaal”, aldus UNIZO.  

Bij ziekte betaalt de werkgever een gewaarborgd inkomen en de overgebleven collega’s moeten een tandje bijsteken. Voor wie echt ziek is, is dat geen probleem. En wie naar de dokter of de kinesist moet of op doktersvoorschrift lange wandelingen moeten maken, moet natuurlijk geen sanctie krijgen. Werkgevers hebben daar begrip voor.  “Maar de misbruiken moeten eruit”, aldus UNIZO. De ondernemersorganisatie wijst op het hoge verzuimpercentage. Werknemers zijn gemiddeld 12 dagen per jaar ziek en een aantal lijden aan de beruchte “maandagziekte”. “De standaard blijft dat wie ziek is, in bed hoort”, aldus UNIZO.