UNIZO: 'Opblazen sociaal overleg onverantwoordelijk'

UNIZO noemt het opblazen van het sociaal overleg door ABVV 'onverantwoordelijk'. De socialistische vakbond wijzigt de door alle partners, dus ook ABVV zelf, gekozen werkwijze, met name het principe van vraag (door de regering) en antwoord (door de sociale partners). Voor UNIZO blijven de afspraken inzake flexibiliteit essentieel, naast dossiers als lastenverlaging en de beheersing van de loonkosten. “Deze zijn ook voor onze ondernemers cruciaal”, aldus UNIZO. UNIZO roept op om alsnog alles in het werk te stellen om sociale akkoorden tussen zo veel mogelijk sociale partners te bereiken. Bovendien is onderhandelen onder dreiging van acties volgens UNIZO onaanvaardbaar en contraproductief. De maatschappelijke en sociaal-economische uitdagingen zijn nu te belangrijk voor “strategische spelletjes”, besluit de organisatie.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44