UNIZO organiseert voor 120 ondernemers infosessie over reclameronselaars XL Media en GSC: “Ondernemers staan met hun rug tegen de muur”

Vanavond verzamelen zo'n 120 ondernemers bij UNIZO op een infosessie over reclameronselaars XL Media (die de Regiogids uitgeeft) en GSC bvba (de Infogids). "Niet toevallig deze twee", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. "De afgelopen maanden misleidden ze duizenden ondernemers om advertenties te doen kopen." Op de koop toe dagvaardde XL Media een honderdtal door het bedrijf opgelichte ondernemers omdat ze hun factuur niet betaalden. Zij zijn nu bij verstek veroordeeld. "Ondernemers staan met hun rug tegen de muur", aldus UNIZO. Op de infosessie leren de gedupeerde ondernemers welke juridische stappen ze nog kunnen zetten en kunnen ze met collega's ervaringen uitwisselen. UNIZO krijgt dagelijks klachten binnen van ondernemers die door XL Media of GSC zijn opgelicht. Wie vragen heeft, kan terecht bij het UNIZO Service Center op het nummer 078 35 39 39 of via service@unizo.be. De infosessie vindt plaats om 19u het Huis van de Ondernemer, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel.

De beide gidsen gaan op slinkse wijze tewerk. Ze misleiden ondernemers door te doen uitschijnen dat er een samenwerkingsverband bestaat tussen ‘Infogids’ of ‘De Regiogids’ enerzijds en de gemeente van de ondernemer anderzijds. De ondernemer denkt dus dat hij een advertentie koopt in een infobrochure van de gemeente, maar niets is minder waar. Verschillende gemeenten hebben al duidelijk gemaakt op hun website dat er hoegenaamd geen samenwerkingsverband bestaat.

Zwarte lijst
Vorig jaar stelde UNIZO zich burgerlijke partij tegen XL Media om zo een strafonderzoek in te stellen. De onderzoeksrechter in Hasselt vroeg toen evenwel een buitenvervolgingstelling. Ongewoon, aangezien enkel de zaakvoerder van XL Media werd verhoord en niet de gedupeerden of de FOD Economie. Deze laatste had nochtans XL Media op de zwarte lijst gezet. UNIZO vroeg daarom bijkomende onderzoeksdaden bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen. Ook al moest de uitspraak nog volgen, toch dagvaardde XL Media zelf de door het bedrijf opgelichte ondernemers. Verschillende ondernemers zijn intussen bij verstek veroordeeld. Ondernemers kampen met heel wat vragen. Daarom organiseert UNIZO een infosessie. Zo’n 350 ondernemers schreven zich in, een 100-tal is deze avond aanwezig.

Reclameronselaar over de vloer?
Wie reclameronselaars GSC of XL Media over de vloer krijgt en een document ondertekent, hangt vast aan een contract van twee jaar met een totale waarde van 1.760 euro (Regiogids door XL Media) of 2.600 euro (Infogids door GSC bvba). Uiteraard via de kleine lettertjes in de bestelbon. Niet tekenen is dus de boodschap.

Wie toch tekende, verstuurt best zo snel mogelijk een aangetekend protest met de boodschap dat hij/zij is misleid. Die misleiding kan uit twee zaken bestaan. Als de ondernemer bewust een bestelbon van Infogids of De Regiogids heeft ondertekend, maar de vertegenwoordiger deed uitschijnen dat er een samenwerkingsverband bestond met de gemeente, dan moet de ondernemer in het aangetekend protest vermelden dat hij op die manier misleid werd. Het kan ook zijn dat een vertegenwoordiger van een andere reclameronselaar langs kwam en tussen de hoop 'papieren' een bestelbond van De Infogids of de Regiogids heeft 'verstopt'. De ondernemer in kwestie herinnert zich dan niet meer dat hij een bestelbon van XL Media of GSC ondertekende. Wie dit overkwam, geeft dit best aan in zijn aangetekende brief.

Bericht aan de redacties: U bent van harte uitgenodigd op de infosessie deze avond. U kunt er gedupeerde ondernemers of een UNIZO-expert interviewen. Dat laatste kan ook heel de dag. Gelieve uw aanwezigheid voor deze avond te willen bevestigen bij Sanderijn Vanleenhove, 0479 44 50 78 of sanderijn.vanleenhove@unizo.be.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44