UNIZO over 20 jaar eengemaakte Europese markt: 'KMO's niet helemaal overtuigd'

  • Eén op vijf KMO’s negatief over algemene impact interne markt – vier op tien ronduit positief
  • Zes op tien kent zijn rechten als ondernemer in de EU niet of nauwelijks

Twintig jaar geleden opende Europa zijn binnengrenzen. De uitvoer van België naar andere Europese lidstaten nam in de periode 1995 tot 2011 toe met 88 procent. Vooral de export naar de nieuwe Europese lidstaten steeg sterk. “KMO’s hebben gemengde gevoelens als het gaat over de meerwaarde van de eengemaakte Europese markt”,  zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Zo blijkt uit een UNIZO-enquête bij 205 ondernemers dat één op vijf ondernemers negatief staat tegenover de algemene impact van Europa. Eén op vier is dan weer ronduit positief. Zes op tien ondernemers ervaart een impact van de euro op hun bedrijf. Eén op drie merkt dat de eurocrisis op de omzet drukt. Uit de enquête komen nog meer punten naar boven. Zo kent twee op drie respondenten niet of nauwelijks zijn rechten als ondernemer in de EU. Een zelfde aantal weet niet voor welke EU-subsidies hij in aanmerking komt.

Uit individuele reacties van ondernemers blijkt dat ze vooral vragen om ‘meer Europa’. Ze willen dit in de vorm van onder andere gelijke btw-tarieven, gelijke fiscale en sociale lasten en de verdere harmonisering van de regelgeving, een écht level playing field dus. UNIZO bundelde de cijfers in haar dossier ’20 jaar Europese interne markt: KMO-kans of –nachtmerrie?’. De ondernemersorganisatie benadrukt dat voor veel KMO’s Europa een ver-van-mijn-bed-show is. “De meeste KMO’s hebben enkele te maken met het lokale, federale en regionale niveau”. Toch vraagt UNIZO om rekening te houden met de signalen die de ondernemers uitsturen. Zo vraagt de ondernemersorganisatie dat de Europese regelgeving in elke lidstaat op een gelijkaardige manier afgedwongen en gehandhaafd wordt.  Voorts pleit UNIZO voor een nauwe samenwerking tussen de Europese instellingen en de representatieve KMO-organisaties. Ten slotte dringt UNIZO erop aan dat de Europese lidstaten beter samenwerken op het vlak van controle en inspectie.

Een op vier ondernemers is positief, één op vijf negatief en vier op tien is neutraal over de eengemaakte markt. Er is wel een verschil tussen ondernemers die internationaal actief zijn en zij die lokaal actief zijn. Zo ziet vier op tien internationaal actieve ondernemers een positieve impact van de interne markt. Bij de lokaal actieven is dat slechts 13%. Wanneer wordt gevraagd naar de concrete impact op het klanten‐ of leveranciersbestand en de concurrentiepositie van de onderneming is de meerderheid van de ondernemers neutraal. Toch geeft bijna de helft van de ondernemers aan dat ze een grotere keuze aan leveranciers uit andere Europese lidstaten opmerkt. Ongeveer de helft van de respondenten stelt ook vast dat de concurrentie, zowel in België als uit de rest van Europa, is toegenomen.

Impact euro
Zes op tien respondenten ervaart een impact van de euro. Bij één op drie drukt de eurocrisis op de omzet. Toch haalt bijna de helft ook positieve aspecten aan over de euro: iets meer dan een kwart heeft baat bij een beperkte wisselkoersrisico en bijna 1 op 3 stelt vast dat de transactiekosten zijn verminderd. Internationaal actieve ondernemers geven aan dat het eenvoudiger werken is met een gemeenschappelijke munt binnen de eurozone.

Rechten en plichten
Meer dan 2 op 3 van de respondenten vindt het moeilijk om of weet niet waar ze informatie kunnen vinden over hun rechten als ondernemer in de Europese Unie en over Europese steun en subsidies. Meer dan de helft van de ondernemers kent de gespecialiseerde websites van de Europese instellingen niet. Bovendien maakt 1 op 3 van de respondenten die deze websites kent er geen gebruik van. Conclusie: acht op tien ondernemers wint niet rechtstreeks informatie bij de Europese Unie in.  UNIZO vraagt de Europese instellingen nog nauwer samen te werken met de representatieve KMO-organisaties om Europa dichter bij de ondernemer te brengen.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44