UNIZO over aanstelling Diricks als gedelegeerd bestuurder FAVV: Adviserende rol van FAVV belangrijk voor ondernemers

 UNIZO en haar betrokken aangesloten beroepsorganisaties feliciteren Herman Diricks als nieuwe gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. De ministerraad keurde vandaag zijn benoeming goed. Diricks volgt daarmee Gil Houins op die op pensioen gaat. UNIZO en haar aangesloten sectororganisaties danken Houins voor de jarenlange samenwerking. De organisaties vragen de nieuwe gedelegeerd bestuurder om vooral te werken aan de ondersteunende rol die het FAVV voor ondernemers kan bieden. “Voor ondernemers is het niet altijd gemakkelijk om wegwijs te geraken in de reglementeringen. Eerder dan enkel te inspecteren, moet het FAVV ondernemers helpen en adviseren zodat ze de strenge, maar noodzakelijke criteria voor de voedselveiligheid in de praktijk kunnen omzetten”, zeggen de organisaties. UNIZO en de aangesloten sectororganisaties vragen de overheid om de nodige inspanningen te doen om het FAVV in zijn werking te ondersteunen.