UNIZO over achterstand Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen

“Creëer één groot Vlaams rechtscollege met verschillende kamers”

“Ondanks recente maatregelen, krijgt de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn achterstand niet weggewerkt. Het probleem dreigt nog groter te worden als de eengemaakte omgevingsvergunning er komt en de Raad ook bevoegd zou worden voor de beroepsprocedures daartegen. Enkel een efficiënte inzet van personeel kan de achterstand wegwerken. En dat kan via één groot Vlaams rechtscollege met verschillende kamers”, zegt Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. De Raad voor Vergunningsbetwistingen spreekt zich vandaag uit over beroepsprocedures tegen stedenbouwkundige vergunningsbeslissingen. Recent nog nam de regering maatregelen om de grote achterstand van de Raad weg te werken. Zo moest de zogenaamde ‘bestuurlijke lus’ toelaten om kleine fouten in een aanvraag recht te zetten zonder de hele procedure opnieuw te doorlopen. Daarnaast werd de procedure vereenvoudigd, konden de betrokken partijen bemiddeling aanvragen en kreeg de Raad meer uitspraakmogelijkheden. Deze maatregelen blijken onvoldoende. Bovendien moet de eengemaakte omgevingsvergunning in 2014 in werking treden, wat de achterstand nog dreigt te vergroten. Op korte termijn kan volgens de ondernemersorganisatie enkel het overhevelen van personeel uit andere entiteiten de achterstand wegwerken. Als structurele maatregel vraagt UNIZO om het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningsbetwistingen samen te voegen tot één Vlaams rechtscollege met verschillende kamers. “Enkel zo kan je personeel efficiënter gaan inzetten en schaalvoordelen boeken”, aldus UNIZO.

Met de eenmaking van de omgevingsvergunning, voorzien in 2014, lijken de administratief omslachtige, tijdrovende en kostelijke procedures voor bouw- en milieuvergunningen van de baan. Ondernemers verliezen minder tijd, besparen kosten en moeten zich door minder paperassen worstelen. Maar als de Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn achterstand niet krijgt weggewerkt en bevoegd zou worden voor beroepen tegen de eengemaakte omgevingsvergunning, dan dreigen er bijkomende problemen. Wat betreft de eenmaking herhaalt UNIZO dat de concrete uitwerking in uitvoeringsbesluiten effectief moet leiden tot meer rechtszekerheid. Volgens UNIZO werken de huidige, ruime mogelijkheden van burgers en administraties om bezwaren in te dienen en beroepsprocedures aan te spannen nu al té vaak vertragend. Het inbouwen van drempels voor beroepsprocedures moet dit verhelpen. In elk geval zou het voor overheden en overheidsinstellingen onmogelijk moeten zijn om tegen elkaars beslissing in beroep te gaan.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44