UNIZO over bekend maken inspectieverslagen: "Geen goed idee"

Het Federaal Voedselagentschap heeft plannen om zijn inspectieverslagen online te zetten, al dan niet via een beoordelingssysteem. De bedoeling is om consumenten meer transparantie te bieden. De regeling zou gelden voor de horeca, maar ook voor voedingswinkels en buurtsupermarkten. UNIZO is allerminst opgezet met het plan. "Voor alle duidelijkheid, we zijn niet tegen transparantie. Maar ondernemers te kijk zetten op het internet is niet de methode", reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. De impact is volgens de ondernemersorganisatie niet te overzien.

De ondernemersorganisatie benadrukt dat een absolute minderheid echt helemaal niet in regel is waardoor de voedselveiligheid in gevaar komt. De rest is ofwel volledig in orde ofwel gaat het over kleine zaken, maar die de voedselveiligheid niet in gevaar brengen. "Maar welke consument gaat nog winkelen bij iemand met bijvoorbeeld een oranje sticker?", aldus UNIZO. Ten slotte benadrukt UNIZO dat de regeling ook de verhouding tussen de inspecteur en de ondernemer zou vertroebelen. "Een online verslag brengt extra druk en spanning met zich", besluit UNIZO. De Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO’s, waarin UNIZO vertegenwoordigd is, gaf al negatief advies. De ondernemersorganisatie dringt er bij de bevoegde minister op aan om het systeem niet in werking te laten treden.