UNIZO over beslissingen loonmatiging, lastenverlaging en flexibiliteit: "Goede eerste stappen, maar nog veel te gaan"

Snel werk maken van aanpassing loonmatigingswet

UNIZO is tevreden met de beslissingen van de ministerraad inzake loonmatiging, lastenverlaging en flexibiliteit. “Het zijn eerste bescheiden, maar belangrijke stappen om de concurrentiekracht van onze KMO’s te herstellen”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. De ministerraad bepaalt de maximale marge voor de loonnorm. Zowel in 2013 als in 2014 bedraagt die 0 procent, met uitzondering van de index en de baremieke verhogingen. Belangrijk voor UNIZO is dat deze loonnorm niet indicatief, maar wel dwingend is. UNIZO wijst er evenwel op dat, voor de index en de baremieke verhogingen, de loonsverhoging in ons land dit jaar één van de hoogste in Europa zal zijn. Daarom blijft UNIZO aandringen om werk te maken van een fundementele aanpassing van het indexmechanisme op basis van de indexstudie van de Nationale Bank. De regering besliste ook om het forfait van de structurele lastenvermindering voor de profitsector te verhogen. Op 1 april stijgt het forfait van 400 euro naar 452,50 euro. Op 1 januari volgend jaar wordt dit 455 euro. Concreet betekent dit dat werkgevers ongeveer 20 euro per maand per werknemer minder RSZ-bijdragen moeten betalen. Tot slot gaat de grens van 65 overuren omhoog naar 78 tot 91 uren per kwartaal. De genomen maatregelen zijn belangrijk, maar UNIZO betreurt dat de ministerraad de aanpassing van de loonmatigingswet heeft uitgesteld. Nochtans stond het punt op de agenda. De ondernemersorganisatie herinnert de regering aan haar voornemen om de sinds 1996 ontstane reële loonkostenhandicap met de buurlanden weg te werken. Voor UNIZO is dit “essentieel om verdere ontsporingen te vermijden en het concurrentievermogen van de KMO’s te herstellen”.