UNIZO over betalingsachterstand: "Overheid slechtste betaler"

  • Omzetting Europese richtlijn betalingsachterstand in Belgisch recht
  • 37,1% van de ondernemers zien deel van de facturen nooit betaald
  • 1 op 4 faillissementen te wijten aan laattijdige betaling
  • Overheid slechtste betaler: gemiddeld 73 dagen

"Meer dan één op drie ondernemers moet gemiddeld 30 tot 60 dagen op zijn geld wachten. Vier op tien ondernemers ziet een deel van zijn facturen zelfs nooit betaald", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. "Niet mis te verstane cijfers, zeker als je bedenkt dat 1 op 4 faillissementen te wijten is aan laattijdige betalingen", vervolgt UNIZO. De overheid blijkt de slechtste betaler: zij wacht gemiddeld 73 dagen om te betalen. Laattijdige betalingen zijn een probleem voor ondernemers. UNIZO kijkt dan ook uit naar de omzetting van de Europese Richtlijn over de betalingsachterstand in Belgisch recht, ten laatste (morgen) 16 maart 2013. De regering werkt hiertoe volop aan een wetsontwerp. UNIZO ziet voor de omzetting twee belangrijke aandachtspunten. In de eerste plaats mogen overheden niet langer dan 30 dagen de tijd krijgen om ingediende facturen te controleren. Daarnaast pleit UNIZO voor sectorspecifieke betaalregelingen tussen leveranciers en afnemers, binnen de grenzen van de Europese Richtlijn.

Volgens een enquête van UNIZO bij 1.000 ondernemers naar aanleiding van de omzetting van de Europese Richtlijn inzake betalingsachterstand geeft 37,1% van de respondenten aan dat een deel van hun facturen nooit betaald wordt. Vier op tien ondernemers vindt een betalingstermijn van 30 dagen het absolute maximum. Volgens drie op vijf moeten contractuele afwijkingen daarop mogelijk zijn. De overheid blijkt de slechtste betaler. Gemiddeld duurt het 73 dagen vooraleer de overheid een onderneming effectief betaalt (cijfers Intrum Justitia). Ter vergelijking: in Nederland betaalt ze binnen de 44 dagen, in Duitsland binnen de 36 dagen.

Omzetting richtlijn overheid: facturen binnen de 60 dagen betalen en binnen de 30 dagen controleren
UNIZO vindt het aanpakken van de wanbetaling door de overheid bij de omzetting prioritair. De richtlijn bepaalt dat overheden in geen enkel geval een betalingstermijn van meer dan 60 dagen mogen bedingen. België is verplicht deze bepaling over te nemen. Daarnaast laat onze eigen Belgische wetgeving overheden wel toe om, naast de voorziene betalingstermijn, gedurende een bepaalde periode ingediende facturen te controleren, de zogenaamde 'takentermijn'. UNIZO vreest dat overheden via de takentermijn de nieuwe strengere betalingstermijn kan omzeilen. Daarom vraagt de organisatie om de takentermijn te beperken tot maximaal 30 dagen.

Omzetting richtlijn B2B: Invoeren sectorspecifieke betalingstermijnen
De richtlijn verandert in principe niets voor B2B-betalingen. Ondernemingen moeten elkaar nog altijd binnen de 30 dagen betalen, tenzij ze een langere betalingstermijn hebben afgesproken en deze betalingstermijn niet duidelijk onevenwichtig is voor een bepaalde partij. Maar in de praktijk verschillen de gemiddelde betalingstermijnen van sector tot sector. In de bouwsector moet 15,5% langer dan 60 dagen wachten op betaling, in de industrie is dat 21,7%. Eén op twee vrije beroepen ziet zijn facturen pas binnen de 60 dagen betaald. In de kleinhandel ziet zes op tien zijn geld dan weer onmiddellijk. UNIZO pleit ervoor dat leveranciers en afnemers binnen eenzelfde sector eigen betaalregelingen kunnen afspreken, uiteraard binnen de grenzen van de richtlijn. "Een uniforme betalingstermijn voor alle sectoren mist haar doel en komt niet tegemoet aan de specifieke noden en behoeften om het aantal wanbetalingen tegen te gaan", aldus UNIZO.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44