UNIZO over betoging: 'Vakbonden moeten kleur bekennen. Ofwel meer jobs ofwel maximaliseren van de rechten.

“Het wordt tijd dat de vakbonden in plaats van telkens te manifesteren nu eindelijk zelf kleur bekennen”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt naar aanleiding van de manifestatie van het ACV en ABVV op 6 juni. De ondernemersorganisatie ziet twee opties: “Ofwel trekken we de kaart van meer jobs, ofwel blijf je aandringen op het maximaliseren van de rechten tegen een voor veel bedrijven onbetaalbare prijs. Voor alle duidelijkheid, wij kiezen resoluut voor het eerste”, aldus UNIZO. De organisatie verwijst naar het versterken van de concurrentiekracht en het statuut van arbeiders-bedienden. De loonkostenhandicap klokte in 2012 af op 5,1%. Per eenheid product loopt de handicap echter op tot bijna 13% en ten opzichte van Duitsland is dit zelfs 25%. Vooral arbeidsintensieve bedrijven zijn daar het slachtoffer van.

Het wegwerken van die concurrentiehandicap is dan ook voor UNIZO prioritair. “Enkel zo haal je de tanende werkgelegenheid uit het slop en help je het ondernemerschap en de economie vooruit”, zegt UNIZO. UNIZO dringt er bij de regering op aan de loonmatigingswet aan te passen zoals beloofd om “verdere ontsporingen te vermijden en het concurrentievermogen van de KMO’s te herstellen”. Op de oproep van de vakbonden om het statuut van arbeiders-bedienden te harmoniseren naar boven reageert UNIZO formeel. “Dit zou de doodsteek betekenen voor heel wat KMO’s. En het zijn die KMO’s die zorgen voor werkgelegenheid”, aldus UNIZO. De organisatie blijft dan ook hameren op de invoering van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden zonder meerkost voor de werkgevers.

Op enkele betreurenswaardige uitzonderingen na, die UNIZO scherp veroordeelt, verliep de betoging vandaag zonder veel hinder voor ondernemingen. Onbegrip bij ondernemers was er des te meer. Uit een enquête van UNIZO blijkt dat meer dan negen op tien ondernemers geen begrip kan opbrengen voor de actie vandaag. “De ondernemers willen net zoals hun personeel dat er een oplossing komt. Maar die oplossing bereik je niet door om de zoveel tijd te betogen”, aldus UNIZO. 

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44