UNIZO over billijke vergoeding: 'Vrijstelling voor min 50 werknemers?'

Vrijstelling voor min 9 werknemers blijft bestaan

“Om muziek op de werkvloer af te spelen, verandert er voor werkgevers met minder dan 9 werknemers niets. Enkel het juridische kader wijzigt”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt op de berichtgeving vandaag. Vandaag moeten ondernemers in twee gevallen betalen om muziek af te spelen. Voor muziek in de ruimtes waar ook klanten toegang hebben, en voor muziek op de werkvloer waar geen klanten komen. De berichten in de media vandaag gaan over het afspelen van muziek op de werkvloer. Op dit ogenblik moet je een vergoeding betalen (aan Sabam en SIMIM) wanneer je meer dan 9 werknemers in dienst hebt. “Het zou absurd zijn een bakker die ’s nachts helemaal alleen zijn brood bakt extra te laten betalen voor zijn streepje muziek. Dan zou je ook extra moeten betalen als je in de auto naar muziek luistert”, zegt UNIZO.

De tarieven en de voorwaarden voor de auteursrechten en de billijke vergoeding zijn vastgelegd in een akkoord tussen de werkgeversorganisaties, waaronder UNIZO, en Sabam en Simim. De wetswijziging zorgt er nu voor dat de tarieven voor de billijke vergoeding in de toekomst worden vastgelegd via een Koninklijk Besluit, na overleg met de sectoren. “En er zijn afspraken gemaakt dat de vrijstelling voor de min 9 werknemers blijft bestaan. Maar als Simin de gemaakte afspraken opnieuw ter discussie wil brengen, dan zullen wij ook onze eisen weer op tafel moeten leggen. Waarom dan geen vrijstelling voor werkgevers met minder dan 50 werknemers?”, aldus UNIZO.  De ondernemersorganisatie betreurt de houding van beheersvennootschap Simim. “Telkens dreigen met gerechtelijke procedures in plaats van constructieve afspraken te maken, stoot tegen de borst”, besluit UNIZO.

De tarieven en voorwaarden voor de auteursrechten voor muziek in ruimtes waar klanten komen, worden bepaald door Sabam. De tarieven voor de billijke vergoeding worden bepaald door een Koninklijk Besluit. Maar voor muziek in de publieke ruimtes verandert er dus niets.