UNIZO over controles cashbetalingen: Werkbare alternatieven voorzien

De controles op het aantal cashbetalingen zijn de afgelopen 3 jaar vertienvoudigd. UNIZO heeft geen probleem met controles als die dienen om belastingontduiking, fiscale fraude of witwaspraktijken tegen te gaan. Wel kan de ondernemersorganisatie zich niet scharen achter de conclusie van de Economische Inspectie als zouden de overtredingen op het cashverbod “zelden gerechtvaardigd worden door commerciële redenen”. “Heel wat ondernemers laten cashbetalingen toe omdat er geen werkbare alternatieven bestaan”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.  Zo bestaat een reële kans op laattijdige betalingen of wanbetaling wanneer de ondernemer het volledige bedrag via overschrijving moet laten overmaken.

De ondernemersorganisatie wijst erop dat 1 op 4 faillissementen te wijten is aan laattijdige betalingen. “Betaalt de klant een stuk in cash, dan zijn er op zijn minst al werkingsmiddelen om opnieuw te investeren”. Elektronisch betalen zou een goed alternatief kunnen zijn, maar vandaag zijn de limieten op de betaalkaarten te laag. UNIZO wijst ten slotte op de concurrentie vanuit het buitenland. In Nederland, Duitsland en Luxemburg geldt namelijk enkel een identificatieplicht voor cashbedragen van meer dan 15.000 euro. “Kan een klant hetzelfde een paar kilometer verder wel in cash betalen, dan heeft een Belgische handelaar ineens wel commerciële redenen genoeg om cash toe te laten”, aldus UNIZO. Om de concurrentie met het buitenland weg te nemen, pleit UNIZO voor eenzelfde regeling in de hele EU.  Daarnaast vraagt UNIZO werkbare alternatieven voor de betalingen van grote bedragen die laattijdige betalingen uitsluiten. UNIZO had over het cashverbod eerder al overleg met de FOD Economie en hoopt ook in de toekomst hierover constructief te kunnen samenwerken.