UNIZO over dalend aantal leercontracten: 'Maak van leertijd evenwaardige beroepsopleiding'

UNIZO is niet verbaasd over het dalend aantal leercontracten. Deze trend is al langer ingezet en bewijst volgens UNIZO dat de leertijd – zoals het leercontract officieel heet – dringend aan een
opknapbeurt toe is. Enkel door de leertijd op te waarderen en er een volwaardige beroepsleiding van te maken, kan de combinatie werken-leren een hit worden. Inspiratie genoeg.

De leertijd leunt heel dicht aan bij het Duitse systeem van alternerend leren, waarin leerlingen een opleiding combineren met praktijkervaring. En het systeem van alternerend leren heeft zijn deugdelijkheid reeds bewezen. “We moeten dus het warme water niet opnieuw uitvinden”, aldus Johan Bortier, Directeur Studiedienst bij UNIZO. “Het volstaat om de Vlaamse leertijd te enten op het Duitse alternerend leren. “. Volgens UNIZO komt het er met name op aan om aandacht te blijven hebben voor nieuwe en innovatieve opleidingen en opleidingen met een hoge toegevoegde waarde. Het is ook onontbeerlijk dat de opleiding voor de leerling een opstap kan zijn naar een voorgezette opleiding zoals een professionele bachelor of een opleiding in het hoger beroepsonderwijs. “Het is natuurlijk op de werkvloer dat de leerling het meest zal (bij)leren. Maar ook de algemene vorming moet van het hoogste niveau zijn”, aldus Johan Bortier nog.

Het is trouwens op vraag van UNIZO dat de sociale partners in de SERV afgelopen november de Vlaamse regering hebben aangemaand om maatregelen te nemen om de leertijd te versterken. Zo  hebben de sociale partners in de SERV ondermeer gevraag om de 1.200 jongeren binnen het DBSO een leerwerkplek  aan te bieden via de Syntra’s. Dit kan door hen te screenen op profiel en regio om hen zo naar de beroepsopleidingen bij Syntra te leiden.