UNIZO over de KMO Barometer: Voorzichtige groei ondernemersvertrouwen

  • 1e kwartaal klokt af op 98,8 punten, 0,5 punten meer dan laatste kwartaal 2013
  • Positieve verwachtingen inzake werkvolume, tewerkstelling en rendabiliteit
  • Concurrentiedruk op KMO’s neemt toe, 42% ervaart sterkere concurrentie

De KMO-Barometer, de driemaandelijkse conjunctuurmeter van UNIZO, begint het nieuwe jaar voorzichtig positief. Hij stijgt in het eerste kwartaal tot 98,8 punten, ofwel 0,5 punten meer dan in het laatste kwartaal van 2013. Ook het voortschrijdend gemiddelde klimt gestaag verder tot 98,3 punten, ofwel 0,4 punten meer dan in het laatste kwartaal vorig jaar. Toch blijft de Barometer onder de gezonde grens van 100 punten hangen, wat betekent dat er nog steeds iets meer ondernemers negatief dan positief staan tegenover de conjunctuur. Wat betreft werkvolume, tewerkstelling en rendabiliteit hebben ondernemers positieve verwachtingen. De concurrentiedruk op KMO’s neemt dan weer toe. Zo ervaart ruim 4 op 10 sterkere concurrentie. De ondernemersorganisatie blijft aandringen op een lineaire loonlastenverlaging van 5 procent.

De huidige KMO-Barometer werd afgenomen van 24 februari tot 10 maart bij 990 ondernemers.

35% verwacht meer werk
De index die de economische activiteit meet bij de Vlaamse KMO’s stijgt met 0,1 punt tot een niveau van 99,6 punten. De verwachtingen inzake werkvolume voor het volgende kwartaal stijgen met 1,6 punten. Vandaag komt de index op een niveau van 102,3 punten, het hoogste niveau van de 10 deelindexen. 35% van de ondernemers verwacht meer werk voor het komende kwartaal. 45% van de ondernemers voorziet een status quo en 20% verwacht een daling van het werkvolume.

31% verwacht verbetering rendabiliteit
De rendabiliteit daalt met 0,1 punt ten opzichte van het vorige kwartaal en komt zo tot op een niveau van 97,9 punten. Ruim een vijfde van de ondernemers geeft aan dat hun rendabiliteitspositie is verbeterd ten opzichte van het vorige kwartaal. 47% ervaart een status quo en 32% ervaart een achteruitgang van de rendabiliteit. De deelindex die de toekomstige verwachtingen inzake rendabiliteit meet stijgt met 0,9 punten tot een niveau van 100,9 punten. Vandaag geeft 31% van de ondernemers aan dat ze een verbetering van de rendabiliteit verwachten het komende kwartaal. 45% verwacht een status quo en een kwart verwacht een verslechtering van de rendabiliteit.

16% stelt minder mensen tewerk
De deelindex tewerkstelling daalt met 0,4 punten tot een niveau van 98,9 punten. 16% van de ondernemers stelt dit kwartaal minder mensen te werk ten opzichte van het vorige kwartaal, 10% heeft mensen aangeworven. Drie kwart van de ondernemers houdt het personeelsbestand stabiel. De deelindex die de toekomstige tewerkstelling meet stijgt met 0,5 punten tot een niveau van 99,9 punten. 16% van de ondernemers verwacht het komende kwartaal mensen te moeten ontslaan, 15% verwacht mensen aan te werven en 70% van de ondernemers verwacht dat het personeelbestand stabiel blijft het komende kwartaal.

4 op 10 ervaart meer concurrentiedruk
32% van de ondernemers geeft aan meer last te hebben van problematische betalingen. De deelindex stijgt met 0,4 punten tot een niveau van 95,6 punten. De index die het algemene concurrentiegevoel meet daalt met 0,9 punten tot een niveau van 92,8 punten. 42% van de ondernemers zegt meer concurrentiedruk te ervaren ten opzichte van het vorige kwartaal.

Bijna de helft ontevreden over algemene toestand economie
De tevredenheid over de algemene economische toestand stijgt met 1,8 punten tot een niveau van 93,6 punten. Bijna de helft van de ondernemers geeft aan ontevreden te zijn over de algemene toestand van de economie. 14% van de ondernemers geeft aan tevreden te zijn over de algemene toestand van de economie en 39% van de ondernemers is neutraal. Het cijfer dat de tevredenheid over de eigen onderneming weergeeft stijgt met 0,3 punt tot een niveau van 102 punten. 41% van de ondernemers is tevreden over de gang van zaken in het eigen bedrijf. 32% is neutraal en 27% is ontevreden.

Loonlastenverlaging
UNIZO blijft pleiten voor een algemene loonlastenverlaging van 5 procent, ofwel een competitiviteitsschok van 7 miljard euro. Deze regering kan deze schok niet meer uitvoeren, maar moet wel het pad effenen en het engagement ertoe opnemen. “De loonlastendaling moet hét thema voor de verkiezingen worden”, aldus UNIZO.