UNIZO over de tabakscontrole: "Heksenjacht"

Dringend nood aan duidelijke en billijke richtlijnen rond tabaksreclame

Uit cijfers van de FOD Volksgezondheid en meer bepaald de tabakscontrole waren bij 1.000 controles bij 500 krantenwinkels en 500 supermarkten 23 procent van de krantenwinkels en 10 procent bij de supermarkten niet in orde met het reclameverbod op tabak. Volgens UNIZO en de bij haar aangesloten sectororganisaties Buurtsuper.be en VFP hanteren de tabakscontroleurs bij de controle checklists die veel strenger zijn dan de wetgeving voorschrijft. Zo is er voor krantenwinkels een afwijking op het reclameverbod waardoor ze - in beperkte mate - wel reclame mogen maken.  Ze mogen met name het merk van een tabaksproduct op affiches aan de voorgevel of binnen in de winkel hangen. De tabaksinspectie interpreteert het reclameverbod volgens de organisatie anders en organiseert "een heksenjacht". De Raad van State gaf de krantenverkopers hierover in het verleden gelijk.

UNIZO dringt al langer bij minister Onkelinx aan op overleg met alle betrokken sectororganisaties "om de  richtlijnen op de tabaksreclame voor iedereen, ook de controlediensten, duidelijk te stellen". Maar tot op vandaag ontving UNIZO geen reactie.