UNIZO over de vakbondsbetoging

“Werknemers én ondernemers voelen de crisis. Gemeenschappelijke pad is enige weg uit economische crisis”

“Zolang de economische crisis al duurt, kiezen wij voluit voor het pad van de overlegde oplossingen. Werknemers voelen de crisis, maar zelfstandigen ook en misschien zelfs nog meer. Het gemeenschappelijke pad is ook de enige weg om uit de crisis te geraken”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt over de vakbondsbetoging van vandaag.

UNIZO verwijst naar de voorbije zes maanden waarin ze probeerde tot een akkoord te komen over de loonvorming, de welvaartvastheid van de uitkeringen, de modernisering van de arbeidsmarkt en de flexibiliteit, de minimum-en jeugdlonen en de lastenverlagingen. “Met uitzondering van de loonvorming was er hierover een consensus in de Groep van Tien, maar die is door één vakbond op de helling gezet”, aldus UNIZO. De betoging vandaag verliep gelukkig zonder veel hinder voor ondernemingen, maar “elk bedrijf dat gehinderd wordt door dit soort acties blijft er één te veel”.

UNIZO dringt aan om de uitdagingen en de problemen snel én met een mandaat aan te pakken aan de onderhandelingstafel. Zeker voor het dossier arbeiders-bedienden is het vijf voor twaalf. “Dit overleg uitstellen of vertragen staat gelijk aan een verrottingsstrategie die als enige effect de verdere afbouw van de industriële en arbeidsintensieve activiteiten in België tot gevolg zal hebben”, benadrukt UNIZO. De organisatie beklemtoont dat de regering in elk geval de ontwerpakkoorden over de welvaartsvastheid van de uitkeringen, modernisering van de arbeidsmarkt en de flexibiliteit, de jeugd- en minimumlonen en de lastenverlagingen onverkort moet uitvoeren. Hetzelfde geldt voor de regeringsbeslissingen inzake loonvorming en de verbetering van de competitiviteit.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44