UNIZO over dreigende staking bij Atos Worldline: "Onaanvaardbaar"

"Onaanvaardbaar". Zo noemt UNIZO de dreigende staking bij Atos Worldline. Het personeel dreigt ermee om het betalingsverkeer plat te leggen. "We hebben net een 2e panne op nog geen half jaar tijd achter de rug en nu zou het betaalverkeer opnieuw een hele dag plat liggen door een staking. Dit is gewoon onbegrijpelijk", zegt UNIZO. De impact voor handelaars en consumenten is enorm. Indien de staking op voorhand is aangekondigd, kunnen consumenten zich voorbereiden, maar toch zullen heel wat consumenten hun aankopen uitstellen of helemaal niet doen. Voor de handelaars betekent dit een inkomstenverlies. En sowieso is het voor zowel de handelaars als voor de consument gewoon heel onpraktisch. De ondernemersorganisatie wijst er nog op dat het vertrouwen in het elektronisch betaalverkeer, en meer bepaald Atos Worldline, met een eventuele staking een serieuze deuk zou krijgen. "Handelaars én consumenten worden aangemoedigd om zoveel mogelijk elektronisch te betalen. Dat is gemakkelijker en veiliger. Maar dan moeten ondernemers en consumenten wel kunnen rekenen op het systeem", besluit UNIZO. UNIZO vraagt overleg met Atos Worldline.