UNIZO over enquête Kefik weigering bankkredieten: 'Kredieten noodzakelijk om te ondernemen'

16,1 procent van de KMO’s die vorig jaar een kredietaanvraag indienden, kregen van hun bank een gedeeltelijke of volledige weigering. Voornaamste redenen van weigering zijn volgens de banken onvoldoende terugbetalingscapaciteit, de verstrenging van de voorwaarden op kredietverlening ten gevolge van Bazel II en Bazel III en een gebrek aan eigen vermogen of eigen inbreng. “Vooral kredieten op korte termijn bij banken zijn noodzakelijk om KMO’s ademruimte te geven om te ondernemen”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Dat KMO’s steeds moelijker een krediet krijgen, noemt UNIZO “de  nakende strop rond het ondernemerschap”. UNIZO roept de Vlaamse en federale overheid op om erop toe te zien dat banken wel degelijk bereid zijn om KMO’s van kredieten te voorzien. Ook vraagt de organisatie goedkopere formules voor kredieten op korte termijn. De kostprijs voor kaskredieten ligt vandaag nog steeds te hoog.

Op Vlaams niveau ziet UNIZO een belangrijk KMO-luik in het Bankenplan. UNIZO vraagt om vooral snel werk te maken van de aangekondigde verdubbeling van het maximumbedrag van de winwinlening (naar 200.000 euro), een Vlaamse initiatief op het vlak van crowdfunding, goedkopere formules voor korte termijnfinanciering en de lancering van de KMO-fondsen. De ondernemersorganisatie wijst nog op de problematiek van de (verhoogde) waarborgen, de dure wederbeleggingsvergoeding en de hoge kost voor kaskredieten.