UNIZO over Equal Pay Day: Loonkloof vooral generatieprobleem en gevolg van individuele beroepskeuzes. Ook inkomenskloof bij vrouwelijke zelfstandigen.

  • Inkomenskloof zelfstandigen 36,62% ten nadele van vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep
  • Loonkloof leeftijds- en sectorgebonden en gevolg van individuele beroepskeuzes 
  • Loonkloof bij 25 tot 34-jarigen bedraagt 3,4%, hoewel 35% deeltijds werkt 
  • Loonkloofwet praktisch onuitvoerbaar

Het verschil in inkomen tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep bedraagt 36,62 procent (RSVZ), een pak hoger dan bij werknemers. “Ook bij zelfstandigen bestaat een inkomenskloof. Het ultieme bewijs dat je de reden voor de loonkloof niet bij de werkgevers moet zoeken, maar wel bij het verschil in generaties en in beroepskeuzes”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt naar aanleiding van Equal Pay Day. “Mocht de loonkloof effectief de verantwoordelijkheid zijn van de werkgevers, dan zou er geen inkomenskloof bij zelfstandigen bestaan”, aldus de ondernemersorganisatie. Volgens UNIZO is de loonkloof vooral een generatieprobleem. Het zijn voornamelijk werkneemsters van 45 jaar en ouder die minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Bij de 25 tot 34-jarigen bedraagt de loonkloof nog maar 3,4 procent (Eurostat). “Vandaag domineren jonge vrouwen vaak de arbeidsmarkt. Hoewel ook zij veel meer deeltijds werken dan mannen, heeft dit nog amper effect op hun loon en verdere carrièremogelijkheden”, aldus UNIZO.

Naast het generatieprobleem is volgens UNIZO ook de beroepskeuze vaak een oorzaak voor de loonkloof. Vrouwen kiezen makkelijker voor “zachtere” sectoren, die minder verdienen. Als we dat willen aanpakken, moeten meisjes in de eerste plaats voor meer technische richtingen kiezen op school. Enkel dan kan de loonkloof op termijn helemaal uitdoven. Op deze Equal Pay Day hekelt UNIZO dan ook de loonkloofwet van 2012. Deze wet is enkel en alleen bedoeld “om werkgevers verantwoordelijk te stellen voor maatschappelijke fenomenen en persoonlijke keuzes”. Ook voor deze wet bestond deed België het elk jaar beter. Ons land scoort met een zevende plaats hoger dan het Europese gemiddelde.  

In 2012 werd de zogenaamde loonkloofwet goedgekeurd, bedoeld om het inkomensverschil tussen vrouwen en mannen weg te werken. Maar volgens UNIZO is die wet overbodig, gezien de loonkloof vooral het gevolg is van een generatieprobleem en persoonlijke beroepskeuzes. “Maar ondertussen worden werkgevers wel lastig gevallen met administratieve procedures, rapporteren op sector- en bedrijfsniveau, het herzien van functieclassificaties, het aanstellen van bemiddelaars en het doorlopen van biechtstoelprocedures”, aldus UNIZO. Een administratieve en kostelijke mallemolen voor iets dat op termijn vanzelf zal uitdoven.