UNIZO over European Payment Index: 'Overheid blijft slechte betaler'

Omzetting Europese richtlijn betalingsachterstand ‘gemiste kans’ om problematiek aan te pakken

Belgische ondernemingen zien dit jaar 2,8 procent van hun totale omzet verdwijnen door afgeschreven vorderingen. De kost voor de Belgische bedrijven loopt op tot 9,2 miljard euro. De overheid blijft de traagste betaler met 24 dagen vertraging. Dat blijkt uit de European Payment Index 2013. Uit eigen UNIZO-onderzoek komt naar voor dat meer dan één op drie ondernemers gemiddeld 30 tot 60 dagen op zijn geld moet wachten. Vier op tien ondernemers ziet een deel van zijn facturen zelfs nooit betaald. “Laattijdige betalingen zijn echt een probleem. Voor veel ondernemers betekenen ze zelfs de doodsteek voor hun bedrijf”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Eind maart keurde de ministerraad in eerste lezing een wetsontwerp goed dat de Europese Richtlijn over betalingsachterstand in Belgisch recht moet omzetten. Dat wetsontwerp kon de betalingsachterstand eens en voor altijd aanpakken. “Maar de overheid liet daar een belangrijke kans liggen”, aldus UNIZO. Zo kunnen overheden via een achterpoortje in de wetgeving de strikte betalingstermijn van 60 dagen toch overschrijden. Daarnaast voorziet de regering geen sectorspecifieke betalingsafspraken, nochtans “essentieel” volgens UNIZO. UNIZO vraagt de regering om beide elementen alsnog in het ontwerp te regelen wanneer het een tweede keer op de ministerraad komt.

De Europese richtlijn voorziet een strikte betalingstermijn van 60 dagen voor overheden. Het wetsontwerp biedt evenwel een achterpoortje. Overheden kunnen gedurende een bepaalde periode facturen controleren, de zogenaamde verificatietermijn. Deze mag in principe slechts 30 dagen duren. Maar overheden kunnen, in tegenstelling tot ondernemingen, langere verificatietermijn “onderhandelen” (opleggen) waardoor ze de strikte betalingstermijn van 60 dagen toch kunnen omzeilen. “Totaal onaanvaardbaar”, volgens UNIZO.

Sectorspecifieke afspraken
De regering liet ook de kans liggen om sectorspecifieke betalingsafspraken toe te staan. In de praktijk verschillen de gemiddelde betalingstermijnen van sector tot sector, stelt UNIZO vast. Een algemene regeling, zoals die vandaag bestaat, werkt dus niet efficiënt genoeg. Volgens UNIZO moeten sectoren de mogelijkheid hebben om op maat te werken om de problematiek van wanbetaling aan te pakken. In Frankrijk bestaat dit systeem wel.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44