Unizo over Expertencommissie Pensioenhervorming: "Structurele hervormingen noodzakelijk nog voor 2020"

"De vergrijzing is nu al alomtegenwoordig en de resultaten zijn voelbaar. Dat de regering na eerste maatregelen begin vorig jaar nu opnieuw nadenkt over verdere pensioenhervormingen is positief. Maar mikken op ten vroegste 2020 voor een structurele impact is te laat", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt naar aanleiding van de Expertencommissie Pensioenhervormingen die de bevoegde ministers willen oprichten. Die commissie moet volgens de ministers leiden tot "zeer concrete voorstellen" die tussen 2020 en 2040 een structurele impact zullen hebben. “Ons land heeft nu net nood aan onmiddellijke structurele hervormingen”, zegt UNIZO. In de eerste plaats, zo zegt UNIZO, moet de regering de leeftijd-en loopbaanvereisten om vervroegd op pensioen te gaan verder optrekken en ook koppelen aan de levensverwachting. Ook de wettelijke pensioenleeftijd moet omhoog en moet gelinkt zijn aan de levensverwachting. Daarnaast pleit UNIZO voor een bonus-malussysteem in alle stelsels en een inperking van de zogenaamde gelijkgestelde periodes. Tot slot moet wie zijn carrière onderbreekt om bijvoorbeeld werk en gezin beter te combineren, die onderbreking effectief ook compenseren door langer te werken. "Maar die maatregelen vergen politieke moed. Het is nu aan de regering om die moed aan de dag te leggen", besluit UNIZO. 
 
In ons land komen er tussen 2012 en 2030 zo’n 1 miljoen gepensioneerden bij. In dezelfde periode stijgt de actieve bevolking maar met 215.000 eenheden. De afhankelijkheidsratio van de ouderen stijgt van 26,1% in 2010 naar 43,8% in 2060. Concreet betekent dit dat in 2010 tegenover 4 ouderen nog 16 personen stonden op arbeidsleeftijd die het pensioen en de (gezondheids)zorg van ouderen hielpen betalen. In 2060 zijn dat nog maar 10 personen op arbeidsleeftijd voor 4 ouderen.  Ook zullen uitgaven voor pensioenen stijgen van 9,9% van het BBP nu naar 13,6% in 2030. In 2060 zal dit 14,5% zijn. Uitgedrukt in euro’s van vandaag betekent dit dat er tegen 2060 zo’n 17 miljard euro extra gevonden moet worden om de pensioenen te kunnen blijven uitbetalen. “Deze cijfers zijn niet nieuw, net als het besef dat we langer moeten werken om al die extra kosten op te vangen.  Nu is het kwestie van effectief maatregelen te nemen”, aldus UNIZO.