UNIZO over gevolgen statuut arbeiders-bedienden: 'Twee op vijf ondernemers overweegt maatregelen'

  • Als de vakbonden zo verder doen, dan worden vooral werknemers de dupe

Negentig procent van de ondernemers is in meer of minder mate bezorgd over de evoluties in het statuut van arbeiders-bedienden. De helft is zelfs zeer bezorgd. De mate van bezorgdheid is gekoppeld aan het aantal arbeiders. Hoe meer arbeiders, hoe groter de bezorgdheid. Zo zegt zes op tien van wie 75% of meer arbeiders in dienst heeft zeer bezorgd te zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO bij ruim 1.100 ondernemers. “De bezorgdheid is te begrijpen”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “De aanhoudende rechtsonzekerheid en de onheilspellende berichtgevingen de laatste weken knagen aan het vertrouwen van de werkgevers”. Vier op tien ondernemingen overwoog om maatregelen te nemen. Ook hier geldt dezelfde vaststelling: hoe meer arbeiders, hoe meer ondernemingen overwegen om maatregelen te nemen.

Eén op acht van wie maatregelen overweegt, denkt in de richting van een aanwervingsstop. Evenveel respondenten overweegt een afslanking van het personeelsbestand. Net geen één op tien wil meer interim-arbeiders inschakelen. Op de vraag wat de impact zou zijn mocht het statuut van arbeiders worden opgetrokken tot dat van bediende, antwoordt één op drie meer selectief te zijn bij de aanwervingen of zelfs over te gaan tot een aanwervingsstop. 95% van de ondernemers die 75% of meer arbeiders in dienst heeft, geeft aan dat het een impact zou hebben. UNIZO wijst er ook op dat de huidige rechtsonzekerheid ook buitenlandse bedrijven afschrikt om in ons land te investeren.

De ondernemersorganisatie dringt nogmaals aan op de dringende invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders-bedienden. Tegelijk waarschuwt ze de vakbonden: “Als de vakbonden op deze manier verder doen, dan worden naast de ondernemers, ook de werknemers de dupe”. Sommige vakbonden willen namelijk de opzegtermijn voor iedereen op het niveau van bedienden brengen en dan zal 1 op 3 van de bedrijven met minstens 75% arbeiders minder mensen zelf aanwerven, 19% zal een aanwervingsstop invoeren en 17% zal afslanken. 4% van die bedrijven zegt zelfs dan definitief te willen stoppen.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44