UNIZO over Graydon-betaalindex: 'Slechts licht herstel. Nog altijd 1 op 8,7 facturen te laat of niet betaald'.

  • 4 op 10 KMO's last van laattijdige betalingen
  • UNIZO pleit voor snelle en doordachte omzetting Europese richtlijn

Vandaag blijft nog steeds 1 op de 8,7 facturen te laat of helemaal niet betaald. We spreken dus liever van een kleine herstelling, in plaats van een licht herstel." Hiermee  reageert UNIZO op de door Graydon vandaag bekend gemaakte betaalindex. In vergelijking met 2011 waren er 5,1% minder wanbetalingen. Maar sinds 2008 neemt het aantal slechte betalingstermijnen alleen maar  toe. Bovendien heeft 4 op 10 KMO’s volgens de UNIZO KMO-Barometer last van laattijdige betalingen.  Dit is vooral het geval voor vrije beroepen en de industrie. De ondernemersorganisatie pleit meer dan ooit voor een snelle, maar doordachte omzetting van de Europese Richtlijn van laattijdige betalingen waarbij ook sectorspecifieke afspraken moeten mogelijk zijn. 

UNIZO vraagt “geen loutere copy-paste, maar een doordachte omzetting naar Belgisch recht. In geen geval mag de omzetting de strenge Belgische regelgeving zoals we die vandaag kennen onderuit halen.”  Daarnaast pleit de ondernemersorganisatie om sectorspecifieke afspraken mogelijk te maken, want “niet elke sector heeft dezelfde noden”. Ten slotte voorziet de richtlijn een contractuele uitbreiding van de wettelijke betalingstermijn, zolang die niet ‘kennelijk onbillijk’ is. Volgens UNIZO moet die term ‘kennelijk onbillijk’ duidelijker omschreven worden.