UNIZO over grote indexhervorming: 'Goede aanpassingen, maar geen antwoord op probleem van automatische loonindexering'

UNIZO reageert tevreden op de grote hervorming van de index. “De index moet zo goed als mogelijk aansluiten bij de realiteit van het de consument en deze hervorming komt hieraan tegemoet”. Zo wordt bijvoorbeeld de kettingindex ingevoerd. Deze maakt het mogelijk om jaarlijks de getuigen, gewichtenschema’s en de toegepaste berekeningsmethoden aan te passen, indien nodig. UNIZO had hierop aangedrongen. De index sluit zo beter aan bij het werkelijke koopgedrag van consumenten. Eerdere hervormingen in 2008 en 2010 maakten het weliswaar mogelijk om getuigen aan te passen, maar niet de gewichtenschema’s of specifieke berekeningsmethodes, waardoor de index verouderd. De vorige grote indexhervorming dateert trouwens van 8 jaar geleden.

De hervorming voorziet ook de invoering van een aantal nieuwe produceten, waaronder de fietshelm en tablets, en schrapt of vervang bepaalde getuigen zoals de huur van een DVD. Er komen ook aanpassingen aan de berekeningsmethodes voor vaste en mobiele telefonie, internet en teledistributie. In de loop van 2014 zal ook bekeken worden of er kan worden overgeschakeld van de huishoudbudgetenquête naar de nationale rekeningen als basis voor de gehanteerde gewichtenschema’s. 

Noodzakelijke hervorming van automatische loonindexering
UNIZO benadruk dat deze hervorming geen antwoord biedt op het probleem van de automatische loonindexering. Samen met verschillende internationale instellingen zoals deze week nog het IMF, dringt UNIZO er al langer aan op een herziening van het systeem van automatische loonindexering. De ondernemersorganisatie vraagt om “minstens het gesprek te voeren” op basis van de indexstudie van de Nationale Bank, volgens UNIZO “een objectieve basis voor een sociaal en economisch verantwoorde hervorming van het indexmechanisme”.