UNIZO over hervorming onderwijs: Vertrekken vanuit kansen van de leerling

UNIZO vraagt dat de Vlaamse regering snel een akkoord sluit over de onderwijshervorming. Maar daarbij moet ze wel vertrekken vanuit de noden van de leerlingen, hun talenten en hun slaagkansen. Daarnaast benadrukt UNIZO dat de regering moet rekening houden met de knowhow en de onderbouwde adviezen van de voornaamste betrokken en representatieve partijen. Ze denkt daarbij aan de onderwijswereld, de leerlingen- en studentenorganisaties, de experten en de sociale partners. “Jongeren moeten vanaf het begin voorbereid worden op hun toekomstig leven en werken. Ze moeten dan ook met alle aspecten van het maatschappelijk leven kennis maken. Maar ze moeten ook kunnen proeven van de bedrijfswereld en het ondernemerschap”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt nog. 

Ze verwijst onder meer naar stages en de leertijd. UNIZO zet zelf al jarenlang in op ondernemingszin in het onderwijs. Met haar Stichting Onderwijs & Ondernemen stimuleert ze ondernemingszin en ondernemerschap van in de kleuterklas tot in de universiteit via gerichte acties en programma’s. “Deze en andere initiatieven moeten ook binnen  de onderwijshervorming alle ruimte krijgen. Zo kunnen zowel ouders als kinderen de juiste studiekeuze maken”, aldus UNIZO. Ten slotte vindt UNIZO het een “noodzakelijke uitdaging” om de kwaliteit van alle richtingen maximaal te blijven garanderen.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44