UNIZO over Internationale Dag van de Intellectuele Eigendom 26 april

Vandaag is het Internationale Dag van de Intellectuele Eigendommen. Intellectuele eigendommen beschermen ondernemers die creatief bezig zijn of hun kennis tot concrete producten of diensten omzetten. Bijvoorbeeld onder de vorm van uitvindingen, logo’s of creaties. Vorig jaar vroegen 2.409  personen in ons land een octrooi aan voor bijvoorbeeld uitvindingen. Ter vergelijking, in 2011 waren dat er 2.482. Dit is een daling van 2,9 %. Het globaal gemiddelde bij de Europese landen nam echter met 2,6% toe. Voor UNIZO een reden om te pleiten voor de snelle implementatie van het Europees eenheidsoctrooi en de oprichting van een lokale afdeling van het Europees octrooigerechtshof.

België moet daarbij een voortrekkersrol spelen.  Daarnaast worden jaarlijks gemiddeld 5400 handelsnamen en logo’s gedeponeerd als merk. Ondernemers zijn echter verplicht, ook al gaat het maar over één specifiek product, telkens voor minstens drie types (“klassen”) merkrechten een aanvraag in te dienen en de bijhorende kosten te betalen. UNIZO vraagt om een aanvraag ook voor slechts één type mogelijk te maken om zo de kosten te drukken. Ten slotte pleit UNIZO voor wat betreft auteursrechten voor een aanpak van sensibilisering voor legaal aanbod en waarschuwing tegen illegaal aanbod.

De drie grote categorieën eigendomsrechten zijn octrooien (voor bv. uitvindingen), merkrechten (bv. logo’s, handelsbenamingen) en auteursrechten (bv. muziekcomposities).

Implementatie Europese eenheidsoctrooi
Vorig jaar vroegen 2.409  personen in ons land een octrooi aan. Ter vergelijking, in 2011 waren dat er 2.482. Dit is een daling van 2,9 %. Het globaal gemiddelde nam echter met 2,6% toe. Voor UNIZO een reden om te pleiten voor de implementatie van het Europees eenheidsoctrooi. Daarnaast vraagt UNIZO om in ons land een lokale afdeling van het Europees octrooigerechtshof op te richten. België moet volgens de ondernemersorganisatie het initiatief nemen om zo bij de kopgroep te zitten van Europese landen die de akkoorden ratificeren.

Merkbescherming voor 1 klasse producten i.p.v. huidige 3
Gemiddeld worden er in België jaarlijks 5400 handelsnamen en logo’s gedeponeerd als merk. De Europese Commissie heeft plannen om ook de regels inzake merkbescherming te hervormen. Voor UNIZO moet het mogelijk worden om een aanvraag in te dienen voor één bepaald type product of dienst in plaats van verplicht voor de drie types vandaag. Dit moet de kostprijs voor ondernemers naar beneden halen.

Auteursrechten: eerst sensibilisatie, zo nodig repressie
In het kader van misbruik van auteursrechten (bv. illegale downloads) wordt soms te eenzijdig geopteerd voor een louter repressieve aanpak. UNIZO pleit voor een meer sensibiliserende actie. De ondernemersorganisatie vraagt om consumenten in eerste instantie bewust te maken om legaal te handelen, eerder dan eenzijdig uit te gaan op controlerende of straffende maatregelen. Bij schending van auteursrechten moet wel steeds een waarschuwingsprocedure voorzien worden en kunnen zo nodig maatregelen genomen worden om de inbreuken te doen stoppen.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44