UNIZO over jaaroverzicht Graydon: "Conjunctuur en ondernemersklimaat wegen op aantal starters"

Uit het jaarrapport van het onderzoeksbureau Graydon Belgium blijkt dat de daling van het aantal starters die in 2012 werd ingezet, ook in 2013 aanhoudt. Vooral in Vlaanderen ligt het aantal starters fors lager.

Volgens schattingen van Graydon zijn er in 2013 zo'n 74.000 ondernemingen opgericht. Een pak minder dan de 78.000 uit 2012. De daling was het grootst in Vlaanderen: in 2013 werden 37.000 onderneming opgericht tegen 42.000 in 2012. Dat is een daling met 11,5%. In Brussel bedroeg de achteruitgang 7,7% en in Wallonië 10% (bron: Graydon).

Volgens UNIZO zijn er verschillende oorzaken voor de verdere daling van het aantal starters.

Zo blijft ondanks enkele groene scheuten het economisch herstel nog broos en dat weegt op het aantal starters. Bovendien lag het aantal starters in Vlaanderen de afgelopen jaren beduidend hoger dan in de andere gewesten. De keerzijde van die medaille is nu een sterkere daling in Vlaanderen van het aantal starters. Vlaanderen kent ook meer zuiver private ondernemingen en starters, waardoor de blootstelling aan een slechtere economische conjunctuur ook groter is. En in economisch onzekere tijden speelt ook de risico-aversie mee: de stap om het comfortabel sociaal statuut van werknemer op te geven, wordt minder snel gezet. Dit wordt nog versterkt door de klassieke onzekerheden die eigen zijn aan het leven als zelfstandig ondernemer.

Tenslotte draagt het huidige ondernemersklimaat ook niet meteen bij tot het uitbodemen van de daling van het aantal starters. “Uit UNIZO onderzoek blijkt dat het fiscaal beleid en de administratieve rompslomp mensen ontmoedigt om te starten als zelfstandige ondernemer”, aldus Johan Bortier, Directeur van de Studiedienst van UNIZO. “De UNIZO prioriteiten voor de nieuwe federale en Vlaamse legislatuur zijn dan ook duidelijk: op federaal vlak moet er minstens een belastingstop komen en Vlaanderen moet de goede inspanningen inzake administratieve vereenvoudiging ook in de komende legislatuur doortrekken”.

Ook het aantal stopzettingen gaat in stijgende lijn. Volgens UNIZO is ook hier de conjunctuur de boosdoener. Maar ook de fiscale maatregelen van de federale regering hebben een aantal mensen naar de uitgang gedreven. Dat blijkt trouwens ook uit eigen onderzoek van UNIZO.