UNIZO over jaarverslag Nationale Bank: 'Meer jobs in bedrijven kan enkel via een loonlastendaling'

Bij de voorstelling van het jaarverslag van de Nationale Bank pleit gouverneur Coene voor meer jobs in bedrijven om de huidige hoge levensstandaard en sociale bescherming te kunnen behouden. Een loonlastendaling is hiertoe noodzakelijk. UNIZO sluit zich volledig bij de analyse aan. “De lasten voor onze bedrijven zijn te hoog. Als we nu niet ingrijpen, gaan nog meer jobs verloren”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Om jobs in bedrijven te creëren én te behouden moet de concurrentiekracht volgens de ondernemersorganisatie omhoog. UNIZO wijst erop dat de tewerkstelling de voorbije jaren enkel op peil bleef door de toename aan de gesubsidieerde jobs of overheidsbanen.

In Wallonië en Brussel is ruim 4 op 10 jobs een job bij de overheid of het onderwijs. In Vlaanderen is dat 1 op 3. “Maar het zijn de bedrijven die zorgen voor de economische groei en extra tewerkstelling”, aldus UNIZO. En in de privésector gaat het er een stuk minder rooskleurig aan toe. Zo gingen vorig jaar in de conjunctuurgevoelige sectoren 30.000 jobs verloren. Van het derde kwartaal 2008 tot het derde kwartaal 2013 verloor de industrie maar liefst 68.000 jobs. Het kunstmatig blijven creëren van tewerkstelling via overheidsjobs en gesubsidieerde jobs is volgens UNIZO structureel onhoudbaar. Ze verwijst hiermee naar het banenplan van de PS eerder deze week. Om de concurrentiekracht van bedrijven te versterken zijn volgens UNIZO een lineaire loonlastendaling, een energienorm en een innovatiebeleid gericht op KMO’s noodzakelijk.

Volgens het jaarverslag van de Nationale Bank namen de totale overheidsontvangsten verder toe tot een ongekend peil van 51,6% van het BBP. De primaire uitgaven namen disproportioneel toe ten opzichte van de groei van de economie. UNIZO noemt dit “onhoudbaar” en dringt aan op een afname van het overheidsbeslag om de economie extra zuurstof te geven via het doelgericht schrappen of temperen van diverse overheidsuitgaven en het verhogen van de overheidsefficiëntie. De vrijgekomen middelen kunnen volgens UNIZO ingezet worden om de loonlastenverlaging te financieren.  De ondernemersorganisatie pleit voor een daling met 5 procent ofwel 7 miljard, goed voor 80.000 jobs. 

Energienorm en innovatiebeleid gericht op KMO’s
Daarnaast vraagt UNIZO dat voor elektriciteit de nettarieven voor KMO’s  geplafonneerd worden tot een maximale afwijking in vergelijking met het gemiddelde van onze buurlanden, een energienorm.  Zo kan de evolutie van de nettarieven voor elektriciteit in ons land afgetoetst worden aan het gemiddelde in Duitsland, Nederland en Frankrijk. Een onafhankelijke instantie moet de evolutie van de nettarieven opvolgen. Ten slotte hebben KMO’s zelden voldoende budget om te innoveren. KMO’s hebben er bijgevolg alle belang bij dat het innovatiebeleid maximaal op KMO’s is gericht om ze meer kansen te geven om te innoveren. 

Kredietverlening en overheidsbeslag
Nog uit het rapport van de Nationale Bank blijkt dat KMO’s sterk afhankelijk blijven van kredieten via de bank, maar dat de groei van kredietverleningen aan bedrijven is stilgevallen. Uit eigen onderzoek van UNIZO blijkt dat 1 op 3 ondernemers moeilijkheden heeft met het krijgen of houden van een krediet. UNIZO is van mening dat de recent gesloten gedragscode tussen UNIZO, UCM, Febelfin en de ministers Geens en Laruelle de verhouding tussen banken en ondernemingen moet verbeteren. De gedragscode legt de rechten en plichten van banken en ondernemers vast. Daarnaast moet volgens de ondernemersorganisatie meer ingezet worden op alternatieve financiering. Ze herhaalt in dat kader haar vraag om op Vlaams niveau een crowdlening te creëren, een variant van de winwinlening specifiek voor crowdfunding.