UNIZO over jaarverslag Ombudsfin: 'Wederbeleggingsvergoeding blijft pijnpunt'

“De helft van de klachten die Ombudsfin vorig jaar van ondernemers ontving, ging over de wederbeleggingsvergoeding. Dat is op zijn zachtst gezegd een teken aan de wand. Vandaag zijn  de wederbeleggingsvergoedingen gewoon te duur”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt op het jaarverslag van de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin). De wederbeleggingsvergoeding kan oplopen tot 30% of meer van het vervroegd terugbetaalde kapitaal.   UNIZO dringt er bij de bevoegde  Ministers Laruelle en Geens op aan snel werk te maken van een wettelijke regeling om kredietverstrekking van banken aan ondernemingen beter te regelen, zoals eerder aangekondigd. “Het is dringend tijd dat banken de relatie met hun cliënten-KMO’s versoepelen”, aldus UNIZO.

Vorig jaar ontving Ombudsfin 125 klachten van ondernemingen, een stijging van 57 procent in vergelijking met 2011. UNIZO benadrukt dat het voor ondernemers, na lang aandringen en door toedoen van UNIZO, nog maar 3 jaar mogelijk is om een klacht in te dienen. Daarvoor konden enkel particulieren bij Ombudsfin terecht. De naambekendheid wint nu dus aan belang bij ondernemers. Dat verklaart de sterke toename van het aantal klachten. “Dat meer en meer ondernemers nu de weg vinden naar Ombudsfin is een goede zaak. Belangrijker is waarom ondernemers een klacht indienen. En dat is voor de helft over de wederbeleggingsvergoeding”, zegt UNIZO.  Volgens UNIZO moeten banken zich bezighouden met hun kerntaak, met name het correct informeren van ondernemer over financiële zaken en het op een juiste manier verlenen van kredieten aan correcte prijzen en met redelijke waarborgen. Daarbij moeten ze absolute voorrang geven aan de door de overheden toegekende faciliteiten en ondersteuning.