UNIZO over jaarverslag Studiecommissie Vergrijzing: 'Stijging van sociale uitgaven vang je niet op met niets doen'

Loonlastenverlaging en structurele hervormingen

“Een stijging van de sociale uitgaven met 5,8 procent van het BBP vang je niet op met niets doen. We moeten dringend werk maken van structurele hervormingen en een loonlastenverlaging die de economie moet laten groeien” reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt op het 13e jaarverslag van de Studiecommissie Vergrijzing dat vandaag werd voorgesteld. Uit het rapport blijkt dat we in 2040 32,2 procent van het BBP aan sociale uitgaven zullen besteden, ofwel 5,8 procent meer dan vandaag. “Dat is een derde van al wat we in dit land jaarlijks produceren. Dat de vergrijzing een belangrijke budgettaire impact zal hebben, staat zwart op wit”.  UNIZO vraagt de regeringsonderhandelaars om met het verslag rekening te houden. UNIZO herhaalt haar voorstel om een loonlastenverlaging van 5% of 7 miljard euro door te voeren om de economie te laten groeien en de tewerkstelling te ondersteunen. Daarnaast pleit de ondernemersorganisatie voor pensioenhervormingen op korte termijn. “Enkel met zijn allen meer en langer werken kan de vergrijzing opvangen”, aldus UNIZO.

UNIZO pleit voor het verstrengen van de toegangsvoorwaarden voor het vervroegd pensioen en het invoeren van een bonus-malus systeem. Wie langer werkt, moet daar de vruchten van plukt. Wie vroeg vertrekt, moet daar de gevolgen van dragen. “Onze sociale zekerheid ontmoedigt vandaag om langer te werken. Vroeger stoppen wordt zelfs aangemoedigd”, zegt UNIZO. De ondernemersorganisatie wijst er ten slotte op dat structureel hervormen zeker loont. Ze verwijst daarbij naar een analyse van het Centraal Planbureau in Nederland. Volgens de analyse is de vergrijzing daar betaalbaar geworden door de hervormingen van de regeringen Balkenende en Rutten. “Maar Nederland nam al vroeger maatregelen. Wij zijn nog lang zo ver niet”, besluit UNIZO.