UNIZO over leegstand: Meer investeren in stadscentra

  • Helft meer leegstand dan vijf jaar terug
  • Investeer in de stadscentra

Ons land telt vandaag 16.793 lege winkels. Dat is de helft meer dan in 2008. "Onrustwekkend, maar het is nog niet te laat om de situatie om te buigen", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Volgens de ondernemersorganisatie moeten gemeenten dringend investeren in stadscentra en kernversterkend beleid. "Nu trekken veel ketens weg naar de rand van de stad. Maar ook het inplanten van shoppingcentra in die rand is een grote boosdoener", aldus UNIZO. Daarnaast ziet de ondernemersorganisatie slechte bereikbaarheid, te dure parkeerplaatsen en hoge huurprijzen al mogelijke oorzaken voor leegstand. UNIZO pleit voor een meer flexibel vergunning- en subsidiesysteem, een duidelijke visie op mobiliteit en ruimtelijke ordening en extra initiatieven om investeringen in het centrum te stimuleren. Ze denkt daarbij bijvoorbeeld aan renovatiepremies of subsidies voor wie een winkel in het centrum opent. Maar ook de profilering, of citymarketing, van een stad of gemeente speelt een rol. "Als je jezelf als winkelstad promoot, trek je automatisch meer klanten en potentiële winkeluitbaters aan", besluit UNIZO.

Volgens UNIZO is het van belang om te investeren in stadscentra. Steden en gemeenten moeten volop inzetten om nieuwe investeringen aan te trekken. Maar daarnaast moeten ze winkels die er nog zijn ondersteunen. UNIZO staat daarom positief tegenover de Vlaamse Winkelnota en het bijhorende Investeringsfonds.  Lokale overheden moeten voortaan via stedenbouwkundige verordeningen en RUP’s (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) duidelijk aangeven waar in hun gemeente of stad winkels mogen komen en waar niet. UNIZO was hier al lang vragende partij voor en zal er van nabij op toezien dat steden en gemeenten de afbakening van winkelgebieden effectief uitvoeren.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44