UNIZO over moederdag: 'Zelfstandige moeders willen vooral meer ondersteuning'

  • Helft zelfstandige moeders problemen met kinderopvang
  • Zeven op tien maakt gebruik van huishoudelijke hulp

Vandaag vieren we alle moeders, ook de zelfstandige moeders. “Al zijn die vandaag wellicht gewoon aan het werk”, zegt UNIZO. De gemiddelde werkweek voor zelfstandige moeders is dan ook niet min. Eén op drie zelfstandige moeders werkt tussen de veertig en vijftig uren per week. Dat blijkt uit een enquête van UNIZO bij 250 zelfstandige moeders met kinderen tot 25 jaar. Eén op tien is zelfs meer dan zeventig uur per week professioneel bezig. Eén op drie spendeert naast hun beroepsactiviteit nog eens meer dan 20 uur per week aan het huishouden en de zorg voor de kinderen. Vier op tien krijgt daarbij geen hulp van de partner. De helft van de zelfstandige moeders zegt de taken in het gezin te kunnen verdelen.  Zelfstandige moeders werken bijzonder hard. Toch vragen ze niet naar minder werk of meer verlof.

Zo zegt zes op tien zelfstandige moeders dat minder werk of meer verlof de zaak (financieel) zou schaden en dus geen oplossing is. Wel pleiten ze voor een betere ondersteuning. Zo heeft de helft van de ondervraagden problemen met kinderopvang. Ofwel vinden ze geen plaats ofwel zijn de uren niet aangepast aan hun behoeften. Vier op tien zelfstandige moeders vindt ook dat kinderopvang voorrang moet krijgen op andere maatregelen zoals kinderbijslag. UNIZO pleit voor een uitbreiding van voor- en buitenschoolse opvang; een betere aansluiting van de kinderopvang bij het kleuter- en lager onderwijs, een grotere flexibiliteit bij opvangcentra en kinderdagverblijven en steun voor huishoudelijke hulp.

Nog uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de zelfstandige moeders het systeem van de “vervangende ondernemer” niet kent. Met dit systeem kunnen zelfstandigen zich gedurende enkele weken laten vervangen in hun zaak. Bijna drie op tien antwoordt dat dit niet is aangepast aan haar behoeften. 24,3% antwoordt dat ze geen nood heeft aan een vervangende ondernemer. Slechts 1,6% van de zelfstandige moeders maakte al eens gebruik van een vervangende ondernemer. Bijna 7 op tien zelfstandige moeders maakt gebruik van huishoudelijke hulp. 80% van de huishoudelijke hulp gebeurt via het dienstenchequesysteem.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44