UNIZO over nakende goedkeuring omgevingsvergunningsdecreet

  • Minder administratie, kosten en tijdsverlies voor ondernemers
  • Snel werk maken van concrete uitwerking

“De administratief omslachtige, tijdrovende en kostelijke procedures voor bouw- en milieuvergunningen lijken bijna van de baan”, zegt Karel Van Eetvelt als reactie op de nakende goedkeuring van het omgevingsvergunningsdecreet. Vandaag beantwoordt minister-president Peeters vragen over het dossier in het Vlaams Parlement en in één van de komende weken gaat het naar de regering. Met de unieke vergunning, zouden in de toekomst nog slechts één openbaar onderzoek en één adviesronde nodig zijn. Volgens UNIZO betekent dit een belangrijke stap in de vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor ondernemers. “Ondernemers verliezen minder tijd, besparen kosten en moeten zich door minder paperassen worstelen”, aldus UNIZO. Volgens de organisatie moet de unieke vergunning voor het merendeel van de investeringen en projecten van onbepaalde duur zijn. “Vergunningen van bepaalde duur moeten de uitzondering zijn”. UNIZO benadrukt nog dat de overheid na de uiteindelijke goedkeuring snel werk moet maken van de concrete uitvoering, zodat “ondernemers effectief de positieve vernieuwing op het terrein merken”.

De concrete uitwerking in uitvoeringsbesluiten moet effectief leiden tot meer rechtszekerheid. Daarom moet de vergunning ook van onbepaalde duur zijn. Volgens UNIZO werken de huidige, ruime mogelijkheden van burgers en administraties om bezwaren in te dienen en beroepsprocedures aan te spannen nu té vaak vertragend. Het inbouwen van drempels voor beroepsprocedures moet dit verhelpen. In elk geval zou het voor overheden en overheidsinstellingen onmogelijk moeten zijn om tegen elkaars beslissing in beroep te gaan.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44