UNIZO over OESO-waarschuwing te hoge Belgische minimumlonen: “Koppel hoger nettoloon aan lagere loonkost”

  • Recent akkoord sociale partners verhoogt nettominimumloon en verlaagt loonkost ervan
  • OESO-pleidooi sluit aan bij eerdere oproep om arbeidsmarktbeleid te hervormen

“In principe delen we de OESO-bekommernis over de verhouding minimumloon versus werkloosheidsuitkeringen of leefloon als één van de elementen voor de veelbesproken werkloosheidsval”. Dat zegt UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt naar aanleiding van de waarschuwing van de internationale organisatie. Zo bepleit de ondernemersorganisatie, naar eigen zeggen, al heel lang hogere nettolonen voor de werknemer gecombineerd met een verlaging van de totale brutoloonkost voor de werkgever. Op die manier verstevigt de koopkracht ook voor de minimumlonen en vermindert de kans dat sommigen het liever bij een uitkering te houden.

Volgens een eerder rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid moet werken in vergelijking met leven van een uitkering voor de betrokkene minstens 15% meer aan koopkracht opleveren om "rendabel" te zijn. Uit onderzoek levert werken vergeleken met een werkloosheiduitkering tussen de 140 en 430 euro per maand extra op, de kosten voor bijvoorbeeld verplaatsingen en kinderopvang niet meegerekend. Daarom noemt UNIZO het deze week onder sociale partners bereikte akkoord voor de verhoging van de minimumlonen “een stap in de goede richting”. Werknemers krijgen netto-koopkracht bij gecompenseerd door een verlaging van de loonkost voor de werkgever. Bovendien besloot de regering op haar beurt stappen te zetten om de werkloosheiduitkering te beperken in de tijd. De waarschuwing van de OESO past volgens de UNIZO-gedelegeerd bestuurder bovendien in de noodzaak om ons arbeidsmarktbeleid grondig bij te sturen. Eerder hield VDAB-topman Fons Leroy daarover een stevig pleidooi. “Terecht, UNIZO zal daarover concrete voorstellen doen”, besluit Karel Van Eetvelt.

Meer info over dit persbericht:
UNIZO-woordvoerster Sanderijn Vanleenhove - 0479 44 50 78 - sanderijn.vanleenhove@unizo.be