UNIZO over offshore windenergie

  • Toeslag op stroomfactuur voor offshore windenergie is 2,21€ per megawattuur
  • Deel nucleaire rente als financiering offshore windmolens gebruiken en degressieve toeslag volgens verbruiksschijven goed alternatief

“Een KMO die jaarlijks 1.000 megawattuur verbruikt, moet 2.210€ toeslag betalen op zijn stroomfactuur voor offshore windenergie. Nefast voor de concurrentiekracht van onze KMO’s”, zegt UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt. Hoewel de windmolenparken op zee nog niet allemaal gerealiseerd zijn, bedraagt de toeslag op de stroomfactuur voor offshore windenergie nu al 2,21€ per megawattuur. De minimumprijs voor een offshore windcertificaat ligt op 107€ per megawattuur voor de eerste 216 megawattuur. Daarboven is dat 90€ per megawattuur. “Groene energie moeten we toejuichen. Maar als de overheid haar beleid niet aanpast, wordt de situatie voor de productie-KMO onbetaalbaar”, aldus UNIZO. De ondernemersorganisatie vraagt de federale regering om snel werk te maken van een alternatief dat zowel de kostprijs voor KMO’s verlaagt als rekening houdt met de doelstelling inzake hernieuwbare energie. Een groter deel van de nucleaire rente gebruiken als financiering van offshore windmolens ziet UNIZO als een mogelijke piste. Daarnaast stelt de organisatie voor om een deel te financieren met algemene middelen en de toeslag volgens verbruiksschijven telkens te reduceren. Een dergelijke degressiviteit van de toeslag volgens verbruiksschijf is vergelijkbaar met het systeem voor de federale bijdrage voor elektriciteit.

De Vlaamse regering hervormde eerder al haar subsidiesysteem voor hernieuwbare energie wat de kostprijs voor KMO’s naar beneden haalde. Offshore energie is federale materie. Volgens UNIZO moet de federale regering nu ook in actie komen om groene energie voor KMO’s betaalbaar te houden.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44