UNIZO over onderzoek Tempo Team: '85% van de KMO's blijft het goed doen in crisistijd. Haalbare en betaalbare financiering essentieel voor sterkere KMO's'

“Investeren in vorming en externe partners betrekken, zijn voor KMO’s naast een goed financieel beleid de belangrijkste aandachtspunten in tijden van crisis”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt in een reactie op het vandaag bekend gemaakte onderzoek van Tempo Team. “KMO’s blijken slecht gewapend te zijn tegen de crisis omdat ze zelf nauwelijks initiatieven nemen om de crisis het hoofd te bieden. De resultaten verbazen niet, maar we moeten ze toch nuanceren.” Uit eigen onderzoek i.s.m. Graydon bij meer dan 500.000 KMO’s blijkt dat KMO’s tot 2008 een financieel goed beleid voerden, waardoor ze de eerste crisisschok voldoende konden opvangen. Uit dezelfde studie blijkt voorts dat 85% het relatief goed tot zeer goed doet ondanks de crisis. UNIZO benadrukt dat KMO’s vandaag wel nog te vaak financieringsmoeilijkheden ondervinden, nochtans essentieel om zich te wapenen.

Nog volgens het onderzoek van Tempo Team zet bijna één op twee KMO’s niet in op innovatie, strategie, opleiding, professionele klankborden/advies of deugdelijk bestuur. “Als je het onderzoek in detail leest, dan zien we dat 6 op 10 KMO’s wel in nieuwe producten en diensten investeert, wat zeker niet slecht is.” Bovendien scoort België zeer goed op het vlak van innovatie. “60,9% van onze bedrijven is bezig met innovatie. In Europa staan we daarmee op een derde plaats. Enkel Duitsland en Luxemburg scoren hoger. Wel erkent UNIZO dat KMO’s meer aandacht moeten hebben voor vorming en beroep doen op externen. “KMO’s zijn vaak familiebedrijven en betrekken daarom vaak te weinig externen, zoals economische beroepen. Dit zou nochtans een must moeten zijn.” UNIZO zelf, mede-initiatiefnemer van de Code Buysse, adviseert KMO-ondernemers om deugdelijk bestuur toe te passen onder meer via de oprichting van een adviesraad. Daarnaast ondersteunt UNIZO via projecten rond HRM KMO’s in hun personeelsbeleid.

Financiering KMO’s grootste probleem
UNIZO verwijst ten slotte naar de moeilijkheden die ondernemers ondervinden om een financiering te krijgen. De ondernemersorganisatie ziet beterschap in het Bankenplan van de Vlaamse regering. Ook gedeeltelijke overheidswaarborgen voor fondsen die willen bijdragen aan kmo-investeringsprojecten, één van de maatregelen uit het Bankenplan, zijn een goede piste. “Maar alle opties moeten onderzocht worden om financiering voor KMO’s te vergemakkelijken”, aldus nog UNIZO.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44