UNIZO over overval juwelier Ledeberg: Nultolerantie voor alle vormen van criminaliteit

UNIZO reageert geschokt op de overval op de juwelierszaak deze middag in Ledeberg. Daarbij vielen volgens de eerste berichtgevingen twee zwaargewonden: de uitbater en een familielid. “Tekenend voor hoe driester overvallers te werk gaan”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Jammer genoeg staat dit voorval niet alleen. Juweliers zijn vaker het slachtoffer van gewapende overvallen. Zo waren er in de eerste helft van 2012, de meest actuele cijfers van de federale politie, maar liefst 37 overvallen op juweliers. Dat zijn er zes per maand. UNIZO dringt andermaal aan op verscherpte maatregelen van de overheid, zowel preventief als repressief. UNIZO bepleit een doeltreffend opsporings- en vervolgingsbeleid en ruimere stimuli voor investeringen in winkelbeveiliging. UNIZO denkt onder meer aan vlotte procedures voor het plaatsen van rampaaltjes en een verhoogde fiscale aftrek voor veiligheidsmaatregelen.

De ondernemersorganisatie bepleit een nultolerantie voor alle vormen van criminaliteit tegenover handelszaken en een passend vervolgbeleid met strenge straffen. Dat is nodig, want dergelijke feiten blijven traumatisch voor niet alleen de ondernemers zelf, maar ook voor hun familie en eventuele betrokken klanten. Bovendien is hierdoor ook de broodwinning en zelfs het voorbestaan van de betrokken bedrijven zelf bedreigd. Een aantal slachtoffers durft namelijk niet langer functioneren onder bedreigende omstandigheden. Daarenboven stellen ondernemers stellen zich vragen bij het onmiddellijk vrijlaten van hoofdverdachten, de vervroegde invrijheidstelling van veroordeelden of opgelegde straffen die niet in verhouding staan met de gepleegde feiten. De focus moet daarom eens te meer liggen op preventie met daarnaast een effectieve vervolging en uitvoering van straffen.