UNIZO over princiepsbeslissing Nationale Arbeidsraad: Snelle overgang naar veralgemening elektronische maaltijdcheque

Vandaag beslisten de sociale partners, waaronder UNIZO, in de Nationale Arbeidsraad om de elektronische maaltijdcheques te veralgemenen. In principe zouden vanaf 1 oktober 2015 enkel nog elektronische maaltijdcheques kunnen worden toegekend. De papieren cheques die in de loop van 2015 zijn uitgedeeld, moeten voor 31 december 2015 opgebruikt worden. Vanaf 1 januari 2016 is de veralgemening een feit en kunnen consumenten nergens nog met papieren maaltijdcheques terecht. UNIZO is tevreden met beslissing. De ondernemersorganisatie wijst op de voordelen van de elektronische cheques. Ze leveren tijdswinst en een besparing op voor zowel de handelaars, consumenten als werkgevers. UNIZO wijst erop dat er nog marge zit op transactiekosten van de uitgiftebedrijven voor werkgevers en dringt aan op een doorgedreven verlaging van die kosten.  

Volgens een studie van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging levert de elektronische versie voor handelaars alleen al een besparing op van 67.580.667 euro per jaar. Maar ook werkgevers en werknemers varen wel bij de elektronische cheque. Voor hen gaat het om een besparing van respectievelijk 12.880.295 euro en 13.724.151 euro. De ondernemersorganisatie benadrukt dat de vervanging van de papieren maaltijdcheque door de elektronische naast een besparing ook een heuse tijdwinst oplevert. De handelaar moet de cheques niet meer aan de kassa controleren, verzamelen en sorteren. De werkgevers moeten hun werknemers niet meer elke maand papieren cheques overhandigen.