UNIZO over rapport Europees Netwerk tegen Racisme: streefcijfers niet het antwoord

Uit het eindrapport van het Europees Netwerk tegen Racisme blijkt dat allochtonen discriminatie ondervinden op de Belgische arbeidsmarkt. Het Minderhedenforum pleit op basis van het rapport voor onder meer dwingende streefcijfers voor overheidsopdrachten en sociale inspecties. UNIZO benadrukt tegen elke vorm van racisme of discriminatie te zijn, maar is het “beu dat uitsluitend werkgevers voor de discriminatie verantwoordelijk gesteld worden”. De ondernemersorganisatie erkent dat een minderheid van de werkgevers discrimineert, maar deze “vertegenwoordigen in geen geval alle KMO’s”. UNIZO blijft erbij dat het overgrote merendeel werknemers aanwerft “op basis van competenties, niet op basis van ras, geslacht, herkomst of andere fysieke kenmerken”. De kandidaat-werknemers moeten dan ook het nodige doen om de nodige competenties te verwerven. “Verhoog de kwalificaties en competenties en je verhoogt de evenredige arbeidsdeelname”, aldus UNIZO.

Volgens UNIZO hebben streefcijfers of quota geen enkel nut. De ondernemersorganisatie pleit wel voor sterke integratietrajecten, ondersteunend kindbeleid en aangepast onderwijs. UNIZO wijst erop dat steeds meer werkgevers wel op een bewuste manier inspanningen doen om het aantal allochtone werknemers te verhogen. Zo helpt Jobkanaal, een initiatief van UNIZO, Voka, Verso en VKW, jaarlijks duizenden mensen uit de verschillende kansengroepen aan een job. Zelf begeleidt UNIZO werkgevers via de HRM Coach. “In tijden van vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt, kunnen werkgevers het zich niet permitteren om een grote groep aan arbeidspotentieel links te laten liggen”, besluit UNIZO. “Daarom blijven wij ook vragende partij om samen met de minderhedenorganisaties naar de beste en meest effectieve oplossingen te zoeken voor deze uitdaging”.  

UNIZO erkent wel dat KMO’s vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de vele kansen en krachten van het aanwerven van een allochtoon. Daarom ondersteunt en begeleidt UNIZO werkgevers via de HRM Coach. Ze wijst daarbij ook op de voordelen en meerwaarde van het aanwerven van allochtonen in een bedrijf. UNIZO ontwikkelde hieromtrent een specifieke tool.