UNIZO over rapport Europese Commissie: Lineaire loonlastenverlaging en lagere belastingdruk absoluut noodzakelijk

De totale belastingdruk is in België gestegen tot 45,4 procent van het BBP. Ons land stijgt op de ranking en eindigt op de tweede plaats, na Denemarken, op het Europese belastingklassement. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie. Volgens het rapport is België koploper in het belasten van inkomsten uit arbeid en kapitaal. UNIZO noemt de resultaten “weinig verassend, maar des te pijnlijker”. “Ondernemers ondervinden dag in dag uit in de praktijk de gevolgen van de te hoge belastingdruk in ons land. Hun concurrentiehandicap met de buurlanden stijgt zienderogen. Nu de Europese Commissie met haar rapport een zoveelste rapport zwart op wit levert, is het meer dan tijd voor de volgende regeringen om effectief actie te ondernemen”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

De ondernemersorganisatie herhaalt haar vraag naar een lineaire lastenverlaging van 5 procent ofwel 7 miljard euro. “Niet alleen verhoog je hiermee de concurrentiekracht van bedrijven, je creëert er bovendien 80.000 jobs mee”, aldus UNIZO. Ook moet de wet van 1996  ter bevordering van de werkgelegenheid en competitiviteit worden aangepast om verdere ontsporingen van de lonen tegen te gaan. Daarnaast moet de belastingdruk op ondernemers dringend naar omlaag op alle niveaus. “Het aantal starters daalt jaar na jaar. Te weinig mensen willen een onderneming opstarten onder meer door de te hoge belastingdruk. Bovendien remt de belastingdruk investeringen af”, aldus UNIZO. De ondernemersorganisatie pleit daarnaast voor een lagere vennootschapsbelasting om de belastingdruk te temperen.  

UNIZO stelt een duaal systeem van vennootschapsbelasting voor. Ofwel kiezen vennootschappen gedurende 5 opeenvolgende jaren voor een tarief van 20 procent waarbij dan een aantal aftrekmogelijkheden niet meer mogelijk zijn, ofwel voor het huidige tarief van 33%. Maar dan mogen ze ook verder gebruik maken van aftrekmogelijkheden zoals de notionele interestaftrek. De ondernemersorganisatie berekende ook het kostenplaatje. Die varieert tussen de 30 miljoen tot 381 miljoen euro, zonder terugverdieneffecten.  

Fiscaal pact
Ook op het lokale niveau weegt de belastingdruk voor ondernemers. UNIZO benadrukt de noodzaak van een nieuw fiscaal pact met de Vlaamse en de Brusselse gewestregering. Dit pact moet resulteren in een verlaging van de lasten, het beperken van de reglementen en de eenvormigheid van de overblijvende belastingen tussen steden en gemeenten.