UNIZO over resultaat onderhoud Minister Milquet met Frans Minister van binnenlandse zaken Valls rond grenscriminaliteit

'Afspraken zijn goede tegemoetkoming aan UNIZO vraag rond uitbreiding akkoorden van Doornik, nu de goede intenties in praktijk omzetten'

Het akkoord dat beide ministers net maakten komt behoorlijk tegemoet aan de vraag die UNIZO eerder lanceerde naar aanleiding van de chronische golf van grenscriminaliteit in West-Vlaanderen. De operationele uitbreiding van bevoegdheden voor gemengde patrouilles tot arrestatie is een goede zaak, ook de efficiëntie wordt verhoogd doordat de bevoegdheden voor gemengde patrouilles voortaan langs beide kanten van de grens gelden. "Het is belangrijk dat er nu voldoende agenten worden uitgewisseld en gedetacheerd naar gemengde patrouilles." UNIZO dankt de minister voor haar geleverde inspanningen.

Ook de versterking van gebruik van ANPR camera's en het beter uitwisselen van gegevens worden toegejuicht door UNIZO. "Het verschil in wettelijk kader rond de privacy wetgeving moet op korte termijn worden aangepakt anders blijft deze intentie dode letter", aldus UNIZO.

Eerder dit jaar had UNIZO ook gepleit voor de invoering van tijdelijke grenscontroles. De Schengen Borders Code laat dit gedurende 30 dagen toe ingeval de openbare orde of interne veiligheid ernstig wordt bedreigd. Bovendien lopen er Europese onderhandelingen om deze ook te toe staan ingeval van georganiseerde misdaad met een maximum van 6 maanden. De ondernemersorganisatie wil dat tijdelijke grenscontroles aanvullend op het zopas gemaakte akkoord worden ingezet.

Nadere info over dit persbericht:
Woordvoerder AI : Axel Ronse - 0484/63.44.96 - Twitter: @axelronse - @KarelVanEetvelt