UNIZO over start volkslening: Financiële zuurstof voor ondernemers

Vandaag gaat de zogenaamde volkslening echt van start. Vier grootbanken bieden vanaf vandaag de lening aan hun spaarders aan, anderen zullen volgen. De volkslening moet spaarders aanmoedigen om via termijnrekeningen of kasbons te investeren in projecten van maatschappelijk en sociaal-economisch belang. De volkslening zal nu ook dienen om KMO's te financieren. UNIZO pleitte er al langer voor om de volkslening ook voor de financiering van KMO's open te stellen. De regering gaf hieraan gehoor, tot tevredenheid van de ondernemersorganisatie. “Ondernemers hebben het steeds moeilijker om hun onderneming gefinancierd te krijgen. De volkslening kan soelaas bieden voor lange termijnfinanciering van KMO's”. En volgens UNIZO is het een winwin: “Spaarders kunnen aan veilige voorwaarden het ondernemerschap stimuleren en ondernemers krijgen de broodnodige zuurstof om te ondernemen”. Over de hoogte van de rente spreekt UNIZO zich niet uit, want “dat is de marktwerking”. De door de banken aangeboden rente zou ongeveer dezelfde zijn als die voor kasbons of lange termijnrekeningen.