UNIZO over statiegeld plastic flesjes en blikjes: Extra kosten en rompslomp voor handelaars

UNIZO is niet te vinden voor de invoering van statiegeld op plastic flesjes en blikjes. De nieuwe Vlaamse regering heeft plannen om die in te voeren en zal eerst een impactstudie laten uitvoeren. Volgens UNIZO brengt de maatregel extra rompslomp en kosten voor de handelaar met zich. “Zeker kleine buurtwinkels hebben niet de ruimte om al die plastic flesjes en blikjes te gaan stockeren. Bovendien moeten ze extra investeringen doen, wat de kosten de hoogte zal injagen”, zegt UNIZO. De ondernemersorganisatie wijst ook op de rompslomp voor de consument. “Nu kan hij die flesjes en blikjes gewoon in de pmd-zak gooien en die wordt bij hem thuis opgehaald. Nu zou hij zelf naar de winkel moeten”. UNIZO wijst daarenboven op het concurrentienadeel ten opzichte van buurland Frankrijk. Ook zal het probleem van zwerfvuil hiermee niet van de baan zijn.

Plastic flesjes en blikjes maken maar een klein deel uit van de volledige berg zwerfvuil op en rond onze Vlaamse wegen. “Uiteraard moeten we er alles aan doen om het zwerfvuil te verminderen en sensibiliseringsacties blijven noodzakelijk. Maar door statiegeld te heffen op flesjes en blikjes ga je het probleem niet de wereld uit helpen”.

Concurrentie Frankrijk
UNIZO stipt ook het concurrentienadeel met Frankrijk aan. “We leven in een klein land. Nu al rijden veel mensen naar Frankrijk om daar hun drank te kopen omdat het goedkoper is. Met statiegeld worden onze Belgische blikjes nog duurder. Je gaat het kopen in Frankrijk nog meer gaan stimuleren, met alle omzetdalingen voor de Belgische handelaar als gevolg”. De ondernemersorganisatie wijst ook op het probleem van het “Franse” afval. “Als dat bij de Belgische winkeliers terecht komen, dan hebben zij de kost ervan, maar ze hebben die blikjes en flesjes wel niet verkocht”. Wil Vlaanderen niet wil instaan voor de blikjes die in het buitenland gekocht zijn, dan moet er een soort van markeringssysteem komen.  Maar deze werken kostprijsverhogend en vormen een belemmering voor het vrije handelsverkeer binnen Europa.