UNIZO over studie EY: '2013 was goed, maar ook in 2014 moeten we buitenlandse investeerders kunnen blijven aantrekken'

Belangrijke remmen voor buitenlandse investeerders zoals: hoge loonkosten en energiekosten, fiscale druk en administratie  

“2013 was een goed jaar in het aantrekken van buitenlandse investeerders naar ons land. Die trend moeten we kunnen doortrekken naar 2014. Maar er zijn nog te veel drempels die nieuwe potentiële investeerders afschrikken”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt op de studie van EY. Daaruit blijkt dat ons land vorig jaar gestegen is naar de 5e plaats op het vlak van het aantal buitenlandse investeringen. Het aantal buitenlands investeringen in België steeg van 169 naar 175. Die stijging komt vooral op het conto van Vlaanderen, met 63% van alle buitenlandse investeringen in ons land. Het aantrekken van buitenlandse investeerders is van enorm belang, volgens UNIZO. “Die zwengelen onze economie aan. Maar we mogen ook niet vergeten dat veel KMO’s en hun werknemers rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk zijn van buitenlandse investeerders”, aldus de ondernemersorganisatie. De goede cijfers dreigen volgens UNIZO af te brokkelen, als de volgende regeringen niet ingrijpen. De hoge loonkosten remmen buitenlandse investeerders af, waarschuwt UNIZO. “Dat blijkt ook uit de cijfers van EY. Zo staat elk project voor 20 nieuwe banen, ofwel 22 minder dan het EU-gemiddelde”. Maar ook de hoge energieprijzen, de hoge fiscale druk, de administratieve rompslomp en de mobiliteitsproblemen spelen potentiële investeerders parten, benadrukt UNIZO.  

UNIZO benadrukt dat een algemene loonlastenverlaging van 5 procent ofwel ruim 7 miljard absoluut noodzakelijk is. Op het vlak van mobiliteit pleit UNIZO voor het wegwerken van de zogenaamde missing links. De energieprijzen in ons land zijn hoog. Bedrijven betalen meer dan in de buurlanden. Bovendien zorgt het schaliegas dat de Verenigde Staten ervoor dat de VS-bedrijven een kostenvoordeel gaan krijgen. Op het vlak van energie bepleit UNIZO een energienorm, naar analogie met de loonnorm. Ze wil een plafonnering van de nettarieven voor elektriciteit voor KMO’s. De nettarieven mogen in elk geval niet hoger zijn dan  het gemiddelde van onze buurlanden. Op het vlak van administratieve vereenvoudiging dringt UNIZO aan om de integratie van de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en milieuvergunning tot één unieke omgevingsvergunning uiterlijk in 2015 rond te hebben en te voorzien in een digitale omgevingsvergunning. Na regionalisering moet ook de socio-economische vergunning geïntegreerd worden in de omgevingsvergunning.