UNIZO over uitspraak gouverneur Nationale Bank aantal ambtenaren

  • Performant overheidsapparaat in dienst van burgers en bedrijven door geobjectiveerd personeelsbeleid
  • Grondige analyse nodig wat overheid zelf doet en wat ze beter overlaat aan de privésector.

Een fit, performant overheidsapparaat in dienst van burgers en bedrijven georganiseerd op basis van geobjectiveerde noden en een eigentijds HR-beleid dat is de norm voor het beoordelen van het noodzakelijk aantal ambtenaren en hun statuut op alle niveaus benadrukt UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt in een reactie op de waarschuwing van de gouverneur van de Nationale Bank en op de hervormingsplannen terzake zowel federaal als in Vlaanderen.

In de periode 2000 – 2010 groeide het aantal ambtenaren met 14,7%. Dat was vooral het geval in de gewesten, gemeenschappen en bij de lokale besturen. Verhoudingsgewijs telt ons land bovendien meer ambtenaren per inwoner dan in de meeste van onze buurlanden. UNIZO – gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt laat weten in geen geval het proces te willen maken van de ambtenarij. Het al dan niet aanwerven van overheidspersoneel blijft op de eerste plaats een politieke beslissing en een verantwoordelijkheid van de politici, benadrukt hij.

Daarom ondersteunt UNIZO tegelijk die politici die de moed opbrengen hervormingsplannen op de onderhandelingstafel te leggen. Dat daarover overleg moet zijn, noemt UNIZO vanzelfsprekend. Maar uiteindelijk moet de werkgever, in dit geval de betrokken politici, de eindbeslissing nemen op basis van zo objectieve mogelijke analyses. De overheid legt vaak en terecht de nadruk op de noodzaak van een performant personeelsbeleid bij de werkgevers daarbij rekening houdend met de noden van de “klant” en door kansen te geven aan talent en door de juiste medewerkers op de juiste functies kansen te geven en te belonen in functie van hun inzet. Dat moet diezelfde overheid ook waar maken voor haar eigen personeelsbeleid. Daarbij gaat kwaliteit vaak boven kwantiteit, zegt Karel Van Eetvelt. Overigens moet een noodzakelijke vereenvoudiging van de regelgeving ook bijdragen tot een slankere en doeltreffender overheid en is het noodzakelijk voor de overheid zichzelf te beperken tot haar kerntaken. Daarom bepleit UNIZO een objectieve evaluatie over wat de overheid zelf doet en wat ze beter overlaat aan de privésector.

Tenslotte roept UNIZO de overheidsvakbonden op maximale kansen te geven aan het overleg en stakingen ten koste van hun “klanten”, burgers en bedrijven, te vermijden “want dat werkt contraproductief.”

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 07