UNIZO over Uplace: 'Spadesteek nog niet voor direct'

Volgens de directie van Uplace kan ze volgend jaar het startschot geven voor de bouw van het gelijknamige shoppingcomplex. Volgens UNIZO is de eerste spadesteek echter nog niet voor direct. De ondernemersorganisatie wijst erop dat de Raad van State op 18 december 2012 de milieuvergunning voor Uplace schorste. Een uitspraak ten gronde komt er wellicht pas in het najaar van dit jaar. Tot zolang, en afhankelijk van de uitspraak ook daarna, mag de bouwheer de werken niet starten. Daarnaast benadrukt UNIZO dat bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook een procedure loopt tegen de stedenbouwkundige vergunning voor Uplace. Als de Raad die bouwvergunning vernietigt, dan kan de bouw evenmin starten. “Uplace wacht best nog even om de schop boven te halen”, besluit UNIZO.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44